istihare Nedir

istihare Nedir

Girişilecek bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamak için abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra rüya görmek üzere uykuya yatma. Peygamber efendimiz; “istişare eden (danışan) pişman olmaz, istihare, eden zarar etmez.” buyurdu.

imam-ı Gazali hazretleri de; “Dört şeyi yapan dört şeyden mahrum kalmaz. Şükreden, ziyadeden (fazlasından); tövbe eden, kabulden; istihare eden, hayırdan; istişare eden hakikate ulaşmaktan mahrum olmaz.” demiştir.

Her müminin istihare yapması sünnettir. istihareye yatacak kişi, önce iki rekat namaz (istihare namazı) kılar. Namazın birinci rekatında Fatiha ve Kafirün, ikinci rekatında da Fatiha ve ihlas süresini okur. Namazdan sonra istihare duasını yapar, yönünü kıbleye çevirip yatar. istihare yedi gece yapılır. Rüyada beyaz veya yeşil görmek hayra, siyah veya kırmızı görmek şerre alamettir. istihare duası

şöyledir: “Allahümme estehirüke bi-ilmike ve estahdirüke bi-kudretike ve es’elüke min fadlikel’azim fe inneke tükaddirü ve la ükaddirü ve ta’lemü vela a’lemü ve ente allamül-guyüb.”

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …