ısı Pompası Nedir

ısı Pompası Nedir

Düşük sıcaklıktaki bir ortamdan ısı çeken ve bunu yüksek sıcaklıktaki bir ortama veren makina.Isı pompası ile soğutma makinesinin çalışma prensibi aynıdır. Soğutma makinasında maksat, bir mahallin soğutulması; ısı pompasında maksat ise, bir mahallin ısıtılmasıdır.Isı pompası kışın dışarıdaki soğuk havadan ısı çekerek odaya vermek suretiyle odayı ısıtabileceği gibi, yaz boyunca odadan ısı çekerek dışarı atmak suretiyle odayı soğutmakta da kullanılabilir.

ısı pompaları dört ana elemandan meydana gelmiştir:

1. Kompresör,
2. Buharlaştırıcı (evaparatör),
3. Yoğuşturucu (kondenser),

4. Kısılma vanası. Isı pompası devrelerinde, Freon-12, Freon-22 ve Freon-502 gibi soğutucu akışkanlardan herhangi biri kullanılır. Buharlaştırıcı, ısı çekilen ortama yerleştirilir. Buharlaştırıcı içinden geçen soğutucu akışkan, etrafındaki ortamdan gerekli ısıyı çekerek buharlaşır ve buharlaşan bu soğutucu akışkan, kompresör

vasıtasıyla yoğuşturucuya basılır.Yoğuşturucu da, kızgın buhar halindeki soğutucu akışkan etrafındaki ortama ısı vermek suretiyle, yoğunlaşarak doymuş sıvı haline gelir.Yoğuşturucudan çıkan soğutucu akışkan kısılma vanasından geçerek basınç ve sıcaklığı buharlaştırıcı basınç ve sıcaklığına düşürülürek ısı pompası çevrimi tamamlanır.Isı pompaları elektrikle ısıtmaya nazaran 3 ila 6 misli avantajlıdır.

Isı pompaları, ısı çektikleri kaynaklara göre sınıflandırılabilirler

1. Hava kaynaklı,
2.Su kaynaklı (deniz, nehir, göl, dere vs.).

3.Güneş enerjisi kaynaklı,

4. Toprak kaynaklı,
5. Endüstride artık ısı kaynaklıları. Isı pompası, elektrikle ısıtmaya nazaran avantajlı olması, ve şehirlerin en büyük dertlerinden biri olan çevre kirlenmesine sebep olmamasıyla, konutların ısıtılmasında geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Ayrıca ısı pompasının birçok sanayide uygulama alanları mevcuttur.

Isı pompası tarihi
Nicholas Currot tarafından 1824 yılında ısı pompası fikri ortaya atılmıştır. Bundan 30 yıl sonra LordKelvin ilk pratik ısı pompasını yapmıştır. Bundan sonra birçok araştırmacı ve mühendisler ısı pompasının mükemmel hale gelmesi için çalışmışlardır. Teknolojik ilerleme, ısı kaynaklarının pahalılığı, ısı pompalarına gün geçtikçe rağbeti arttırmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …