ısı Nedir

ısı Nedir

Cisimlerin üzerinde türlü etkileri olan bir fizik kudreti, bir çeşit enerji. Bilim adamlarının düşüncelerine ve deneylerine göre ısı, maddeleri meydana getiren atom, molekül ve elektronların, çok büyük bir hızla hareket etmelerinden meydana gelen hareket enerjisi nden meydana gelmektedir. Bu hareketler bizde ısı duyumunu uyandırır. ısı ağır madde olmadığı, ne hacmi ne de ağırlığı olmadığı için çıplak gözle, ya da mikroskopla görülemez.

Yeryüzü için en önemli ısı kaynağı güneştir. Güneş, gönderdiği ışık ışınları ile yeryüzünü aydınlattığı gibi, ısı da sağlamış olur. Güneş ışığının dışında,ısı kaynağı olan ve bize ısı sağlayan çok çeşitli kaynaklar vardır.

ısı veren bir cisim, sıcaktır. Soğukluk ısı yokluğudur. Bir yeri soğutmakla oraya soğukluk sokmuş olmayız, oradan ısıyı alıp götürmüş oluruz. Bir cismin sıcak ya da soğuk oluşu sıcaklık ya da soğukluk derecesi, termometreile ölçülür.

ısı etkisi altında kalan maddeler (katı maddeler, sıvılar, gazlar) hacımlarında bir değişiklik, bir artma meydana getirirler. ısı miktarı birimi kaloridir.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …