ishak Paşa

ishak Paşa

on beşinci yüzyıl Osmanlı veziriazamlarından. Aslen Rum olup, Enderün’da Müslüman olarak yetiştirilen ishak Bey, Sultan ikinci Murad Han zamanında hazinedarlıktan vezirliğe yükseldi. istanbul’un fethi sırasında Anadolu beylerbeyiydi. Fetihten sonra iki sene kadar sadaret vekilliği yaptı ve 1455’te bu görevini Mahmüd Paşaya devretti. 1470’te Rum Mehmed Paşanın azli üzerine veziriazam oldu. Bu sıralarda Anadolu’da başkaldıran Karaman ve Germiyanoğullarının hareketi bastırıldı. Anadolu’daki Aksaray kasabasından bazı sanat erbabı, ailesi ile birlikte istanbul’a getirilip yerleştirildi ve buraya Aksaray denildi.

ishak Paşa 1472’de Akkoyunlu üzerine yapılacak seferden önce görevden alınıp, sadarete ikinci defa Mahmüd Paşa getirildi. Sultan ikinci Bayezid’in tahta geçmesinden sonra, 1481’de tekrar sadrazamlığa getirilen ishak Paşa, 1492 senesine kadar hizmet gördükten sonra, emekli olarak Selanik sancağına gönderildi. 1497’de orada vefat etti.

ishak Paşanın inegöl’de medresesi, istanbul Ahırkapı civarında bir camisi vardır. Caminin etrafındaki mahalle kendi adı ile anılmaktadır.

Bunlar dışında Selanik’te bir imaret ve başka hayratlar da yaptırmıştır.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Kimdir Ayten Gökçer Kimdir, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi …