ishak Paşa Hayatı

ishak Paşa Hayatı? ishak Paşa Kimdir?

ishak Paşa Hayatı? On beşinci yüzyıl Osmanlı veziriazamlarından. Aslen Rum olup, Enderün’da müslüman olarak yetiştirilen ishak Bey, Sultan ikinci Murad han zamanında hazinedarlıktan vezirliğe yükseldi. istanbul’un fethi sırasında Anadolu beylerbeyiydi. Fetihten sonra iki sene kadar sadaret vekilliği yaptı ve 1455’te bu görevini Mahmüd Paşaya devretti. 1470’te Rum Mehmed Paşanın azli üzerine veziriazam oldu. Bu sıralarda Anadolu’da başkaldıran karaman ve germiyanoğullarının hareketi bastırıldı. Anadolu’daki aksaray kasabasından bazı sanat erbabı, ailesi ile birlikte istanbul’a getirilip yerleştirildi ve buraya Aksaray denildi.

ishak Paşa Hayatı?

ishak Paşa 1472’de Akkoyunlu üzerine yapılacak seferden önce görevden alınıp, sadarete ikinci defa Mahmüd Paşa getirildi. Sultan ikinci Bayezid’in tahta geçmesinden sonra, 1481’de tekrar sadrazamlığa getirilen ishak Paşa, 1492 senesine kadar hizmet gördükten sonra, emekli olarak Selanik sancağına gönderildi. 1497’de orada vefat etti.

ishak Paşanın inegöl’de medresesi, istanbul Ahırkapı civarında bir camisi vardır. caminin etrafındaki mahalle kendi adı ile anılmaktadır.

Bunlar dışında Selanik’te bir imaret ve başka hayratlar da yaptırmıştır.

Birince Sadareti

Rum Mehmet Paşa’nın azledilmesinden sonra Vezir-i Âzamlığa getirildi. Fatih Sultan Mehmet’in kendisine verdiği ilk görev Karaman’a göndermek oldu. İshak Paşa Karaman’da çok fazla direnişle karşılaşmadı. 1470’de Karamanlıların bir bölümünü İstanbul’a getirdi. Bu gelenler Aksaray kasabasındandı ve İstanbul’da yerleştikleri semte kasabalarının adı verildi. 1472’de görevinden alındı.

1481’de Fatih’in ölümünden sonra o sırada sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa saltanat makamı için şehzade Cem’i desteklerken İshak Paşa Bayezid’i destekledi.

İkinci Sadareti

Beyazıt tahta geçince İshak Paşa’yı yeniden sadrazam yaptı. Ancak padişah kısa süre sonra etrafında zararlı olduğunu düşündüğü kişileri tasfiye etme girişimine başladı ve 1482’de İshak Paşa da görevinden azledildi.

İshak Paşa Nasıl Öldü?

İshak Paşa son yıllarını Selanik’te geçirdi ve 1497’de orada vefat etti.

İstanbul’da Ahırkapı civarındaki mahalleye onun adı verilmiştir. Burada kendi adını taşıyan bir de cami bulunur. Ayrıca İnegöl’de de bir cami yaptırmıştır.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı? Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı? Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …