inovasyon Nedir

inovasyon Nedir

inovasyon kelimesi bazen yaratıcılık ile karıştırılmaktadır. Türkçeye yenilikçilik veya yenilik olarak aktarılmaya çalışıldıysa da bu kelimeler inovasyonu ifade edememektedir inovasyon, yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüştürülmesi sürecidir. Yani yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleştirilmesidir. inovasyon geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir karlı büyüme sağlamakla ilgilidir

inovasyon bir dağıtma ve toplama sürecidir. Başlangıçta birçok fikrin ortaya çıkması sağlanırken daha sonra bu fikirlerin seçilmesi odaklanması ve şirket hedeflerine en iyi hizmet edecek bir veya birkaç fikrin projelendirilmesi söz konusudur. Bu anlamda inovasyon, kontrol-dışı yaratıcılık ile disiplinli iş süreçlerinin birarada yürümesi ile olabilir. Bir fikri alıp kara dönüştürme gayreti, şirketin birçok biriminin katılımını gerektirir.

Bir şirketin inovasyon yeteneği sanılanın aksine bir parlak fikrin bir dahinin aklına gelmesine bağlı olmak zorunda değildir. Şirketin sürdürülebilir karlılığının en önemli teminatı olan inovasyon, sistematik ve tekrarlanabilir hale getirilebilir.

Genelde inovasyon denince akla ürün ve hizmetler gelmekte ancak süreçlerde, dağıtımda, markada, müşteri deneyiminde, iş modelinde de inovasyon yapılabilir.

inovasyon, büyük şirketlerde de küçük şirketlerde de başarıyla gerçekleştirilebilir. inovasyon mutlaka büyük paralar da gerektirmez.

inovasyon sürecinin şirketin amaçlarına hizmet edecek şekilde yönetilmesi gerekir. Şirket yöneticilerinin, inovasyonu, anlamak ve yönetebilmek için bir şablona ihtiyaçları vardır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …