indiyum Nedir

indiyum Nedir

Kimyasal sembolü In olan metalik bir element. indiyumun tabiatta bilinen bir minerali yoktur. Çok az rastlanan bu element genellikle çinko minerallerinde bulunmaktadır. 1803 yılında Winkler tarafından ortaya çıkarılmıştır.

Özellikleri
indiyum kalay yumuşaklığındadır. Saf halde gümüş gibi parlak olup, özgül ağırlığı da 7,31 g/cm3tür. Atom numarası 49, atom ağırlığı da 114,82’dir. Periyodik cetvelin III-A grubu elementlerinden olup, kimyasal özellikleri bakımından alüminyuma benzer. Bileşiklerinde genellikle 1+ veya 3+ değerliklidir. 2+ değerlikli bileşikleri de vardır. 3+ değerlikli tuzları suda çözünen renksiz bileşiklerdir (In2(SO4)3 ve InF3 gibi). indiyumun erime noktası 156,61°C, kaynama noktası 2000°C’dir.

indiyumun elektron düzeni
(Kr) 4d10 5s2 5 p1dir. 113In ve 115In olmak üzere iki tane kararlı izotopu 33 tane de radyoaktif izotopu vardır.

Elde edilişi ve kullanılışı
indiyum çok az cevherde % 1’den fazla bir oranda bulunur. Çinko üretimi esnasında indiyum ihtiva eden kısım indiyumca zenginleştirilir ve saflaştırılır. Daha sonra tuz halindeki indiyum ya elektrolitik olarak veyahut da kimyasal olarak indiyuma indirgenir.

indiyum ekseriyetle düşük sıcaklıkta eriyen lehim üretiminde kullanılır. Yarı iletken üretimi teknolojisinde metaller arası bileşikler halinde kullanılır (indiyum antimonid gibi). indiyumla kaplanan metal yüzeyleri atmosfer etkilerine karşı dayanıklılık kazanır. Keza indiyum, optik cihazlarda bulunan aynaların yapımında ve ayrıca erimiş haldeki indiyum, temiz cama ve benzeri satıhlara kolayca yapıştığından metal, cam, seramik ve mermer gibi malzemelere tatbik edilen hava sızdırmaz yapıştırıcıların imalinde kullanılır.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …