ilk Arkeolojik Buluntular

ilk Arkeolojik Buluntular

Bir bilim dalı olarak Arkeolojinin geçmişi çok eski değildir. Büyük çaplı ilk kazılar 18. yüz yılda, M.S. 79 da patlayan Vezüv Yanardağının püskürttüğü lavların ve küllerin altında kalan eski Pompei ve Herkulaneum kentlerinde yapıldı. Bu kentlerin ort Aya çıkarılması, eski Roma kentleri konusunda yeni bilgilere ulaşılmasını da sağladı.

Aynı yüzyılda ingiliz arkeolog John Frere taştan yapılmış aletler ile soyu tükenmiş bazı Hayvanların kemiklerini bir arada buldu. Frere, bu aletleri yapmış olan insanlar ile soyu tükenmiş hayvanların aynı dönemde yaşadıklarını gösterdi. Ama hiç kimse, dünya da on binlerce yıl önce yaşamış insanların olabileceğine inanmak istemedi. Daha sonra bu bilgi bilim adamlarınca da doğrulandı. Eski Mısır yazısı olan hiyeroglifin 1822′de arkeologlar ve yazı uzmanları tarafından çözülmesi, Arkeoloji için bir dönüm noktası oldu.

Hiyeroglifin çözülmesinde kilit rol oynayan Rosetta Taşında aynı sözcükler hem hiyeroglif, hem de Eski Yunan yazısı ve başka bir tür Mısır yazısıyla yinelenmişti. Bu gelişme, çok sayıda arkeologun Mısır’a ilgi göstermesine yol açtı. Yapılan kazılarla Eski Mısır’daki yaşama ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Arkeolojinin en ö nemli buluşlarından olan Rosetta T aşı, günümüzde Londra’da British Müzesi’nde (British Museum) sergilenmektedir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …