ilahiyat Nedir

ilahiyat Nedir

Allahın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim kolu, tanrı bilimi, teoloji TDK Sözlüğü. islam dini ilimlerinin bütününe verilen isim ilah ve çoğul -at eki Arapça kökenli olmasına karşın ilahiyat şeklindeki bir adlandırma Türkçe dışındaki dillerde bulunmamaktadır. Arapçada benzer bir manaya gelen Ulum-u Diniyye tabiri kullanılmaktadır

islam tarihinde Muhammedden hemen sonra doğup gelişen bir kısmı kutsal metin Kuran bir kısmı islam peygamberinin söz ve davranışları Hadis veya islamiyetin çeşitli felsefi ekollere ve ana akım din anlayışının dışındaki akımlara karşı genel akımı rasyonel metotlarla savunan Kelam gibi dalların tümü islam ilahiyat, içerisinde yer almaktadır

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …