ikraz Nedir

ikraz Nedir

ikraz Ne Demektir? ikraz Nedir Kısaca? ikraz Ne Demek? ikraz Nedir? ikraz Hakkında? ikraz Hakkında Bilgi?

Ödünç para verme. Çoğulu ikrazat. Temeli karz akdi olan bir kredi şekli. Tarihi gelişim itibariyle ayni olarak başlayan ikraz para ekonomisine geçilmesi ve bankacılığın gelişmesiyle modern ödünç ve kredi verme işlemleri haline gelmiştir. Ödünç alan (müstakriz) ve ödünç veren (mukriz) arasındaki sözleşmelere, devlet; ödünç alanı.

korumak ve istismarını önlemek, iktisadi hayat üzerindeki olumsuz etkileri gidermek, ödünç verilebilir fonlarla, talep edilen ödünçler arasındaki dengeyi sağlamak maksadıyla müdahale etmektedir.Türkiye’de devletin bu konudaki müdahalesi “Ödünç Para Verme işleri” mevzüatı çevresinde yapılmakta ve kararnamelerle faiz hadleri tesbit edilmektedir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …