Higrometre Nedir

Higrometre Nedir

Atmosferdeki nem (rutübet) miktarını ölçmeye yarayan alet. “Hygro” Yunancada nem, “meter” ise ölçen demektir. Bu aletler nemi tesbit etme metodlarına göre tasnif edilebilirler. Başlıcaları şunlardır

1. Psikrometre denilen ve yanyana iki termometrelerden birinin haznesine ıslak bir bez örtülür. Havadaki nem miktarı düştükçe ıslak hazneden daha fazla buharlaşma olacağı için, iki termometrenin göstereceği sıcaklıklar arasındaki fark, o nisbette büyük olacaktır.

2. Çiğ husülü (buhar yoğunlaşması) için gerekli ortamı simüle (benzerini hasıl) eden alet. Soğutucu tertibat ile havadaki su buharının yoğunlaşmasını sağlar ve bu yoğunlaşmanın meydana getirdiği sıcaklığı ölçer. Bu da nem miktarını gösterir.

3. Saç veya öküz barsağından parçalar kullanılarak yapılan aletler.alette, havadaki izafi (bağıl, rölatif, nisbi) nem miktarı arttıkça sözkonusu organik maddelerin boylarının uzayacağı prensibi kullanılır.

4. Havadaki rutubeti emen kimyevi maddeleri kullanan aletler. Havadaki nem miktarı arttıkça, bu maddeler daha fazla nem emerler ve dolayısıyla ağırlıkları da o nisbette artar.

5. Kimyevi olarak işlenmiş metal tellerin elektriki dirençlerinin havadaki nemden etkileneceği prensibinden istifade eden aletler. Bütün bu aletler, uygun bir kalibrasyon (ölçülen değerle nem arasındaki bağıntı ayarı) yardımıyla sonucu verir. Ölçüm değeri umümiyetle bir mekanizma vasıtasıyla bir ibre, yazıcı uç veya elektronik göstergeye intikal eder.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …