Hastalıklar Nedir

Hastalıklar Nedir

Hastalık, organizmada bir takım değişikliklerin meydana gelmesi ile fizyoloji görevlerinin bozulması halidir. Bu hal, bütün organizmayı ilgilendirecek bir özellikte olabileceği gibi, bazı organları ilgilendiren şekillerde de olabilir. Bu iki durumda, ya bütün organizmayı ilgilendiren bir fizyoloji görevlerinin bozulması hali ya da yalnız hasta olan organın fizyoloji görevlerini tam olarak görememesinden meydana gelen hastalık hali kendisini gösterir. Fakat çoğu hastalıklarda, bu iki farkı ayırmak mümkün olmaz.

Öyle hastalıklar vardır ki, yalnız bir organda bir takım değişiklikler olan tıp, hemen bütün hastalıklar için bir korunma ve tedavi imkanı sağlamış durumda bulunmaktadır. Bu duruma ulaşmak, bilim yolu ile, hastalıkların etmenlerini, oluşlarını, takip ettikleri seyirleri, hastalık hali içinde bulunan organda yapılabilecek etkileri, başka organlara ve bütün organizmaya etki derecesini araştırmak, bulmak ve bütün bunların, organizmaya bir zarar vermeden geçirilebilmesi için gerekenleri uygulamakla mümkün olabilmiştir.

Bu sebeplerle, sayıları pek çok olan hastalıklar, ilgilendirdikleri organlar, oluş sebepleri, v.b. bakımından bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümlerin her biri için de, değişik tedavi ve korunma şekilleri uygulayan hekimlik kolları meydana gelmiştir.

Hastalıkların ayrıldığı başlıca genel bölümler şunlardır.

Solunum sistemi hastalıkları
Bu sistemin hastalıklarında, burun, larenks, hastalıklarının yanında akciğerleri, diyafragmayı ilgilendiren hastalıklar yer alır. Bu sistemin organlarını ilgilendiren çeşitli enfeksiyon hastalıkları çeşitli dolaşım bozuklukları v. b. hastalıklar incelenir.

Sindirim sistemi hastalıkları
Bu sistemin hastalıklarında ağız, tükürük bezleri, özofagus, mide, barsaklar, karaciğer, pankreas, periton, safra kesesini ilgilendiren hastalıklar yer alır. Midenin çeşitli ülserleri, tümörleri, karaciğeri ilgilendiren siroz, sarılık, tümörler, safra kesesini ilgilendiren çeşitli hastalıklar, v. b. incelenir.

Deri, göz kulak gibi dokunma, görme, işitme duyumu organları hastalıkları

Bu hastalıklarda, bu organları ilgilendiren her çeşit hastalık incelenir.

iç salgı bezleri hastalıkları
Bu bölümde, iç salgı bezlerinden tiroit, hipofiz, surrenal, timus, v.b. iç salgı bezleri hastalıkları incelenir.

Ürem organları hastalıkları
Bu bölümde, kadın ve erkek üreme organları hastalıkları incelenir.

Metabolizma hastalıkları
Bu bölümde metabolizma bozukluğunu ilgilendiren şeker hastalığı şişmanlık, gibi hastalıkları incelenir.

Böbrek hastalıkları
Bu bölümde böbreği ilgilendiren nefrit, üremi, nefroz, böbrek tümörleri, idrarın çıkarılmasındaki bozukluklar, idrar torbası ile ilgili hastalıklar incelenir.

Dalak ve retikulo – endotelial Sistem hastalıkları
Bu bölümde çeşitli dalak hastalıkları yamada Hans Christian hastalığı, Gausher, hastalığı gibi hastalıklar incelenir.

Kan hastalıkları
Bu bölümde kanı ilgilendiren çeşitli anemiler, lösemiler, Kudgkin hastalığı gibi hastalıklar yer alır.

Kardiyovasküler hastalıklar

Bu bölümde, kalp ve damarları ilgilendiren bütün hastalıklar incelenir.

Lokomotif sistem hastalıkları
Bu bölümde kas, mafsal ve kemik sistemlerini ilgilendiren hastalıklar incelenir.

Sinir sistemi hastalıkları
Bu sistem hastalıklarındı beyin, sinirleri, beyin zarları, küçük beyini ilgilendiren bütün hastalıklar incelenir. Organizmayı ilgilendiren hastalıkların yanında ruhsal hastalıkları meydanı getirir.

Alerji hastalıkları
Bu bölümde çeşitli vitamin yetersizliklerinden meydana gelen hastalıklar incelenir.

Fiziksel kimyasal etmenlerden meydana gelen hastalıklar
Bu bölümde sıcaklık çarpması, çeşitli zehirlenmelerle ilgili hastalıklar incelenir.

Oluşumları, şüpheli olan hastalıklar
Bu biçimde oluşumları şüpheli olan çeşitli hastalıklar, ayrı ayrı incelenir.

Enfeksiyon hastalıkları
Bu bölümde, viruslaran, rikestsiyaların, bakterilerim, mikozların, sproketlerin, çeşitli meydana getirdiği ve bulaşıcı olarak bildiğimiz hastalıklar incelenir.

Hastalıklar, oluşumları, etmenleri, bakımından da çeşitli bölümlere ayrılırlar

Enfeksiyon hastalıkları
Bu hastalıklarda, hastalığın etmeni, bir canlı organizmadır. Bu canlı organizmanın insan vücuduna yerleşmesi ile, taşıdığı, hastalık organizmada belirli devirler geçirdikten sonra, asıl belirtilerini gösterir, yıkıntılarını yapar, ve aynı canlı organizmalar aracı ile, başkalarına da, yayılmak imkanını bulur. Bu bakımdan, bu küçük canlı organizmaların meydana, getirdiği bu hastalıklar, bulaşıcı hastalıklardır ve geniş salgınların olmasına yol açarlar. enfeksiyon hastalıklarını meydana getiren organizmalar arasında, viruslar, (kızamık, kızamıkçık, çiçek, kabakulak, kuduz, riketsiyalar (lekeli humma, bakteriler (pnömokok) treptokok , tetanos, tifo, kolera, tüberküloz veba, boğmaca), mikozlar (çeşitli mantar hastalıkları), sproketler (sifiliz), parazitler (sıtma, amipli dizanteri ,tirişinlerin hastalıkları) yer alır.

Karans. hastalıkları
Çeşitli vitaminlerin ve besi azlığının sebep oldukları hastalıklardır. Bunlar arasında Beriberi, Peilegra, ıSkorbüt, Raşitizm, yer alır.

Fiziksel, kimyasal etmenlerin, çeşitli zehirlenmelerin meydana getirdiği hastalıklar Bu hastalıklar, elektrik şoku sıcak çarpması, atom bombası etkisi gibi etmenlerin meydana getirdiği zehirlenmeler, besin zehirlenmeleri, afyon zehirlenmeleri gibi hastalıklardır.

Alerjik hastalıklar
Çeşitli alerjilerle meydana gelen hastalıklardır. Ot nezlesi ilaç, serum, alerjisi astma, gibi hastalıklar bu bölümde yer alır.

Oluşumları şüpheli olan hastalıklar
Bu bölümde de, oluşumları ve etmeleri şüpheli olan, tedavileri de o derecede zor olan hastalıklar yer alır.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …