Hasan Paşa Hayatı

Hasan Paşa Hayatı? Hasan Paşa Kimdir?

Hasan Paşa Hayatı? Büyük Türk amirali. Barbaros Hayreddin Paşanın evlatlığı ve Cezayir Beylerbeyi. Küçük yaşta Barbarosun teveccühünü kazandı ve evlat edinildi. Barbarosun yanında iyi bir denizci olarak yetişti. Barbaros 1533te istanbula davet edildiği zaman, Cezayirde saltanat naibi olarak kaldı. Preveze Deniz Savaşında (28 Eylül 1538) merkez filosunda görev yaptı.

Hasan Paşa Hayatı

Preveze Zaferinden üç yıl sonra Almanya imparatoru ve ispanya Kralı Beşinci Karl, Cezayiri zaptetmek üzere büyük bir donanmayla harekete geçti. Andrea Dorianın komutasındaki Haçlı donanması, 516 parça gemi ve 40 bin askerden müteşekkildi. imparatorun asıl hedefi, Kuzey Afrikadaki Türk hakimiyetini yıkmaktı. Gafil avlanan Hasan Beyin kuvvetleri ise, 600 Türk levendi ile 2000 Arap gönüllüsünden meydana geliyordu. Buna rağmen Cezayiri terk etmeyi düşünmeyen Hasan Paşa, mücadeleye karar verdi. Beşinci Karl şehre hakim Küdyetüs-Sabün Tepesini ele geçirdiyse de

ummadığı bir mukavemetle karşılaştı. Geri çekilen kuvvetleri yağmur ve fırtına sebebiyle yumuşayan toprakta hareket edemez hale düştü. Fırsatı kaçırmayan Hasan Paşanın üst üste vurduğu darbelerle imparatorun 20 bin askeri telef oldu. Bütün topları ve 130 harp gemisi ele geçirildi. Hasan Paşanın elinden güçlükle kurtulan imparator, tacını denize fırlatırken, Barbaros Hayreddin Paşanın amansız düşmanı Andrea Doria Prevezeden sonra yediği bu ikinci darbenin üzüntüsü içine düştü.

Bu sırada dokuzuncu sefer-i hümayünundan dönen Kanüni Sultan Süleyman, Hasan Paşayı vekaleten baktığı Cezayir Beylerbeyliğine asaleten tayin etti. Hasan Paşa, bundan sonra Akdenizde ispanyayı daha sıkı bir şekilde baskı altına aldı. Cezayirde bayındırlık işlerine önem verdi ve pekçok hayır eseri

vücüda getirdi. Sağlığının bozulması sebebiyle, 1544te görevinden ayrılan Hasan Paşa, 1549da Cezayirde vefat etti. Babül-vaddeki türbesine defnedildi. ispanyol tarihçi Hedo, Hasan Paşa için “Hiç bir paşa, Cezayirde onun kadar adalet ve hakkaniyet göstermemiştir.” demektedir.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …