Hara Nedir

Hara Nedir

At üretilen çiftlik. Islah etmek ve yavru yetiştirmek için bir araya toplanmış aygır ve kısrakların bulunduğu yer Son zamanlara kadar yalnız at neslinin ıslahı için uğraşılan haralarda günümüzde atın yanında koyun, sığır, tiftik keçisi gibi hayvan cinslerinin ıslahı da yapılmaktadır Haracılığın dünya zootekni tarihinde çok eski bir mazisi vardır. Hara eskiden Arabistan, Ukrayna ve Türkistanda kullanılıyordu. ilk modern hara Fransada kurulmuş, buradan da, diğer Avrupa devletlerine

yayılmış ve dünyaca meşhur haralar meydana gelmiştir. Türkiyede modern ve ilmi metodlarla çalışan hara, Aziziyede Mahmüdiye-Eskişehir 1913 senesinde kurulmuştur. Fakat Birinci Dünya Savaşının başlaması ve Yunanlıların Eskişehir bölgesini işgal etmeleri yüzünden bu Hara, istenilen gelişmeyi gösterememiş, göç yüzünden hayvanların büyük bır kısmı telef olmuş ve damızlık at bakımından büyük zararlara uğramıştır. istiklal Savaşının sona ermesi ile tekrar faaliyete başlamış ve Türkiye haracılığının esasını teşkil etmiştir 1923. Daha sonra Karacabeyde Türkiye Cumhuriyetinin ilk modern harası kurulmuştur. Bu haranın çalışmaları diğer haraların kurulmasında faydalı olmuştur. Burada at, sığır, koyun türünün ilmi çalışmalarla ıslahı yapılırken, aynı zamanda çayır ve meralar, ilmi metodlarla daha iyi hale getirilmiştir.

Bugün devlet haralarında yetiştirilen Arap atları, sürat, mukavemet, zarafet ve asalet gibi ideal bir hayvanda bulunması gereken özellikleri taşımaktadır. Karacabey harasında yetiştirilen merinos koyunu ise yapağı, et ve süt bakımından yetiştirilen en iyi koyun ırkıdır. Günümüzde başta Karacabey olmak üzere, Çifteler, Karaköy, Sultansuyu, Çukurova, Konya ve Altındere haraları kurulmuştur. Çıkarılan 867 sayılı kanunla kurulmuş olan devlet haraları, ilmi metodlarla çalışan döner sermayeli ıslah ve yetiştirme kurumlarıdır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …