Hannibal Nedir

Hannibal Nedir

Meşhur Kartacalı kumandan ve devlet adamı. Hannibal ismi ile de bilinir Babası Hamilkar Barka, Sicilyada Romalılarla savaştığı sırada M.Ö. 247 de Kartacada doğdu. Birinci Pön Savaşını kaybeden babası, onu Romalılardan nefret edecek biçimde yetiştirdi. Dokuz yaşındayken babası ile beraber ispanyaya gitti. Çok genç yaşta general oldu. M.Ö. 221 yılında Kartaca ordusunun başına geçti. Annibal, küçüklükten beri almış olduğu Roma düşmanlığı ile Kartaca-Roma arasındaki husumeti alevlendirdi. ispanyada fetihlere devam ederek Romaya bağlı tek yer olarak kalan Saguntum şehrini ele geçirdi. Böylece Roma ile aralarında uzun yıllar devam edecek olan ikinci Pön Savaşı başladı

Kardeşi Hasdrubalı ispanyada bırakan Annibal, yüzbin asker ve 37 filden meydana gelen büyük bir orduyla Alp Dağlarını geçerek Kuzey italya taraflarına ulaştı. Romalıların gönderdiği Sikipon komutasındaki orduyu Ticinusda, Sempronius komutasındaki orduyu Trebbiada, Flaminius komutasındaki orduyu Trasimenoda, dördüncüsü ve en mühimi olarak da Paulos Emilus komutasındaki orduyu da Cannesde yendi. Annibalın bu başarısını çekemeyen Kartaca Senatosu,yardım göndermedi. Annibal, Roma topraklarında tam 14 sene kaldı. Romalılar bu zaman zarfında yıpratma savaşı yaparak zayiat verdiriyorlardı.

Annibal birçok başarılar elde etmesine rağmen Romaya direk hücum etmeye cesaret edemedi. Bu arada Romalılar, Annibalı Roma topraklarından uzaklaştırmak için önce ispanyaya asker göndererek Kartacalılardan geri aldılar. Sonra, Annibalın ispanyaya gitmesinden faydalanarak Kartacaya asker çıkardılar. Bu durumda sıkışan Kartacalılar, Annibalı geri çağırdılar. Annibal geri döndü. Zama mevkiinde Romalılarla yapılan savaşı kaybetti. M.Ö. 202 yılında barış yapıldı. Annibal bundan sonra bütün gücüyle Kartacayı kalkındırmaya çalıştı.

Ancak Kartacalıların kuvvetlenmesini istemeyen Romalılar, Kartacalılardan Annibalın kendilerine teslim edilmesini istediler. Bu durum karşısında Annibal, Suriyedeki Tir şehrine kaçtı. Dostu olan Suriye Kralı Üçüncü Antiyohustan yardım istedi. Fakat umduğunu bulamayınca Girite, oradan da Bitinya Kralı Prusiusa iltica etti. Romalıların tazyiki üzerine Prusiusun kendisini Romalılara teslim edeceğini anlayan Annibal, yanında taşıdığı zehri içerek intihar etti. Mezarının Gebze yakınlarında olduğu kabul edilmektedir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …