Hançer Nedir

Hançer Nedir? Hançer Ne Demek?

Hançer Nedir? Ucu eğri ve sivri, yanları keskin, silah olarak kullanılabilen kamadan küçük bıçak. Hançerler şekil olarak düz veya tırtıllı olurlar. Bulunan ilk hançer boyutlu bıçaklar, çok eski çağlara aittir. Bu hançerlerde kabz, sap gibi ayrıntılar kullanılmakla birlikte, yekpare olarak yapılmışlardı. Eski tarihlerde yapılmış bu tip hançerlere çakmaktaşı, bronz ve demir olanları misal verilebilir. Çakmaktaşı ve bronzdan yapılmış hançerler, ince, iki yüzü keskin, demir hançerler ise bunlardan daha geniş ve sağlamdır.

Hançer Ne Demek?

Daha sonra dünyanın çeşitli yerlerinde değişik hançer tipleri ortaya çıktı. Osmanlı Devleti zamanında kullanılan hançerler genellikle demirden, bu tip hançerlere uygun şekilde imal edilirlerdi. Tanzimat dönemine kadar hançer, hemen ekseri erkeğin taşıdığı, mertlik, cengaverlik timsali bir nesne olarak görülürdü. Hançerin Osmanlılarda itibar görmesi, kabza ve kınların süslemesinin kuyumculuğun bir dalı haline gelerek, bu dalda en güzel örneklerin verilmesine sebeb oldu.

Yakut, elmas, pırlanta, zümrüt gibi kıymetli taşlarla süslenmiş hançerler, padişahlara verilen hediyelerin belli başlılarından olmuştur. Topkapı Sarayı Müzesinde Osmanlı döneminden kalma kıymet biçilmez hançerler vardır. Yavuz Sultan Selim Hanın sapı neceften yapılmış hançeri bunların en ünlüsüdür. Yirminci yüzyılın başlarında hançerler önemlerini kaybetti ise de Birinci Dünya Savaşında elde edilen tecrübeler bunların hala yakın mücadele için kullanışlı ve geçerli silah olduklarını ortaya koymuştur.

İkinci Dünya Savaşında ise, zamanın en modern ordusu olan ABD askerlerinin tamamına hançer dağıtılmıştır. Günümüzde de hemen hemen bütün ordularda hançer kasatura kullanılmaktadır. Bu silahlar kasatura, kama gibi özel isimler almakta, ancak ölçü ve biçim olarak yine hançer sınıfına girmektedir. Hançerler genellikle iki yüzlü olmakla beraber, ince üçgen prizma şeklinde yapılanları da vardır. Bazı hançerlerin bir ağzı keskin diğer ağzı kör olabilir. Uzunlukları 10-15 cm arasında değişir. Bu boyutları aşan bıçaklar değişik isimler alırlar. Hançerler asıl olarak düzdürler. Fransız, Alman, Malezyalılara mahsus hançerler ile Çinlilerin Kore Savaşında kullandığı gibi kavisli, tırtıllı olanları da vardır.

Hançer Nedir? Hançer’in Tarihi?

Tarihi neredeyse bıçağa kadar dayanan hançerler hem şekil hem de kullanım yönünden de bıçaklara benzeyen aletlerdir. En büyük özellikleri uçlarının yukarı doğru kavisli oluşudur. Ancak düz ve simetrik tasarıma sahip hançerler de vardır.

Hançerler taşımaya elverişli aletler oldukları için çoğu zaman bir silah olarak da kullanılmıştır. Özellikle mekanik silahların icat edilmediği dönemlerde sivil insanların en büyük silahları hançerlerdir diyebiliriz. Sivil insanlarda diyoruz çünkü hançerlerin popüler olduğu dönemlerde askerler hançerden çok kılıç kullanırlardı. Birçok ülkenin askerin de ise hançerler birer gizli silah olarak kullanılırdı. Askerler bellerine, ayaklarına ya da göğüslerine sakladıkları hançerleri gizli silah olarak kullanırlardı.

Hançerlere en yakın olarak bilinen ve çoğu zaman her ikisi karıştırılan bir silah türü de kamalardır. Birbirlerinin adeta ikiz kardeşleri olan hançer ve kamaların en büyük farkları ise kamaların daha çok düz ve uçlarının sivri olmasıdır. Ayrıca kama modellerinde her iki tarafının da keskinlik özelliği daha sık görünen bir olaydır. Hançer ile kama arasındaki bir diğer fark ise hançerler sosyal çevre içinde belli bir statüyü temsil etmiştir. Hançerler kamalara göre daha süslüdür diyebiliriz. Özellikle de elmas, sedef ve yakut gibi taşlarla süslenen hançerler hem bir itibarı temsil ederdi hem de maddi zenginliği temsil ederdi.

Hançerin ne olduğundan, hançerle kamanın arasındaki benzerlikleri ve farkı anlattıktan sonra biraz da hançer nasıl yapılır sorusuna cevap arayalım. Bunu yaparken de geçmişten günümüze hançerin yapılış hikayesini ele alalım istedik. Hançerler icat edildikleri ilk zamanlarda tıpkı bıçaklar gibi taşlardan yapılmışlardır. Her ne kadar günümüze kadar gelen hançerlerden farklı olsalar da o zamanki hançerler de yine iki yüzü keskin ve taşınması kolay aletlerdi. Hançerler gündelik hayatta kullanılan bir malzemeden daha çok bir silahtı. Dolayısıyla küçük bir hareketle ne kadar çok tahrip gücüne sahip olursa o kadar etkili bir silah ortaya çıkar. Bu yüzden olsa gerek hançerlerin her iki ucu da keskindir. Böylelikle hançeri kullanan kişi acil bir durumda kendisini savunurken elindeki aletin tersine düzüne bakmadan direk kendini koruma geçebilir. Bu da hançer kullanıcısına zaman kazandırır. Hangi malzemeden olursa olsun hançerlerde bu bir temel prensip gibi görünse de tek tarafı keskin hançerlere de rastlamak mümkündür. Osmanlı döneminde de hançerler büyük oranda kullanılmış hem Türk topraklarında hem de diğer ülkelerde devletlerin ileri gelenleri birbirlerine hançer hediye etmişlerdir.

Günümüzdeki Hançer Modelleri 

Günümüzdeki Hançer Modelleri Daha çok tarihi örnek alarak ortaya çıkarılmış hançer modelleridir. Usta ellerinde geçmişte çok önemli kişilerin kullandıkları hançerlerin modelleri üretilmektedir. Özellikle de bıçak sanayisinin gelişmiş olduğu bölgelerde bıçağın yanı sıra ustalar, kılıç ve hançer de üretmektedirler. Üretilen modelleri ise Türkiye’nin dört bir yanına gönderildiği gibi yurtdışına da büyük oranda gönderilmektedir.

Günümüzde Hançerler Nasıl Üretiliyor?

Günümüzde hançerlerin üretim aşaması aslında bıçaklardan çok da farkı değildir. Isıl işlemden geçirilen çelik ardından dövülerek sertlik kazandırılır. Bu işlem ardından lazerle yada el ile çizilerek modeli çıkarılır ve kesilir. Bu işlemin ardından levhanın yüzleri bilenerek keskinlik kazandırılır. Günümüzdeki hançerler daha çok hediyelik ya da koleksiyon parçası olarak kullanıldığı için aynı zamanda değerli taşlarla da süslenir. Hançer Nedir?

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …