Hammad Bin Ebi Süyelman

Hammad Bin Ebi Süyelman

Tabiinin büyüklerinden. Meşhur fıkıh alimi. ismi, Hammad bin Ebi Süleyman olup, künyesi Ebü ismaildir. Doğum tarihi belli değildir. Küfede yaşamış ve 737 H. 120 de vefat etmiştir. imam-ı Azam Ebü Hanifenin hocası olan Hammad bin Ebi Süleyman Enes bin Malik, Zeyd bin Vehb, Said bin Müseyyib, Said bin Cübeyr, ikrime, Ebü Vail ve ibrahim Nehai gibi zatlardan hadis-i şerif dinleyip rivayet etti.

Fıkıh ilmini, Enes bin Malik ile ibrahim Nehaiden öğrendi. ibrahim Nehai de Alkame bin Kaystan, Alkame de Abdullah bin Musüddan ilim tahsil etti. Bu da Resülullah sallallahü aleyhi ve sellemden ilim öğrenmiştir. Hocalarının naklen bildirdikleri ilmi toplayıp, yüksek bir dereceye ulaşan Hammad bin Ebi Süleyman, uzun müddet ders vererek kıymetli alimler yetiştirdi.

Yetiştirdiği alimlerin en büyüğü imam-ı Azam Ebü Hanifedir. Yirmi sekiz sene hocası Hammadın derslerine devam eden Ebü Hanife, ilimde çok az kimsenin ulaşabileceği dereceye ulaştı. Bütün islam aleminde, zamanında ve sonraki asırlarda Müslümanların itikad ve amel bilgilerini öğrenmeleri ve buna göre amel etmeleri husüsunda bir rahmet oldu. Hammad bin Ebi Süleymandan oğlu ismail, asım el-Ahvel, Şube, Süfyan-ı Sevri, Hammad bin Seleme, Misar bin Kedam, Hakim bin Uteybe gibi alimler de ilim öğrenip hadis-i şerif rivayet ettiler.

ilimde pek yüksek ve güzel huy sahibi olan Hammad bin Ebi Süleyman ticaretle de uğraşırdı. Her gün kendine yetecek kadar para kazandıktan sonra, eşyasını toplayıp pazarı terk ederdi. Kanaat sahibi ve cömert idi. Ramazan-ı şerifte elli fakiri besler, bayram günü yeni elbiseler giydirir, yüzer dirhem de ihsanda bulunurdu. Kuran-ı kerim okurken ağlardı. Torunu Dedem Hammadın odasında okuduğu Kuran-ı kerim sayfalarının gözyaşlarıyla ıslandığını çok gördüm. demiştir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …