Halil Halid Bey Kimdir

Halil Halid Bey Kimdir

yazar, araştırmacı. Ankarada doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. istanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. ingiltereye gitti. Cambridge Üniversitesinde dört sene Türkçe öğretmenliği yaptı1902-1906. Bir ara Cezayirde bulundu. Bu seyahat ile ilgili hatıralarını Kahirede yayımladı. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayıp, bu hususta hatıraları kaynak teşkil etmektedir. Bazı gazetelerde yazdığı makalelerde Türkiyenin siyasi, ekonomik ve sosyal durumunu dile getirmiş ve 1934 yılında istanbulda ölmüştür

Halil Halid Bey Eserleri

Bir Türkün Günlük Hatıraları, ingilterede Türk Düşmanlığı Üzerine Bir Araştırma, Cezayir Hatıratından, Hilal ve Salib Münazarası, islam ile Nasraniyyetin Münasebat-ı Asliyesi, Rodos Fethinde Sultan Süleymanın Tedabir-i Siyasiyesi, Türkler ve ingilizlerin ilk Teması, Fusül u Mütenevvia, Şehzade Cem Vakasında Mesele-i Hamiyet, Bazı Berlin Makalatı, ingiliz işçisi ve Doğu, Türk Hakimiyeti ve ingiliz Cihangirliği, intişar-i islam Tarihidir

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …