Halil Bin Ahmed

Halil Bin Ahmed

Arap dili alimi. ismi, Halil bin Ahmed olup, künyesi, Ebü Abdurrahmandır. 718 H. 100 senesinde doğdu. 786 H. 170 de Basrada vefat etti. Resülullah sallallahü aleyhi ve sellemden sonra ilk olarak Ahmed ismini alan zatın oğlu olan Halil bin Ahmed, Eyyüb Sahtiyani, asım el-Ahvel, Osman bin Hadır, Avam bin Havşeb gibi zamanının ileri gelen alimlerinden hadis-i şerif ve Arap lisanının inceliklerini öğrendi. Hac için Mekke-i mükerremede

bulunduğu sırada önceden kimsenin bahsetmediği, sadece kendisinden alınıp öğrenilebilecek bir ilim verilmesi husüsunda cenab-ı Hakka dua etti. Hac dönüşünde kendisine arüz ilmi nasib oldu. Bu ilimde ilerleyerek, üstad derecesine ulaştı. Cahiliyye devrinde ileri derecede kullanılan arüzu sistemli bir hale getirdi. Arüz ilmine yeni bir çok bilgiler kazandırdı bölümlere ayırarak geniş bir şekilde inceledi. Hammad bin Zeyd, Nadr bin Müsa en-Nahvi, Vehb bin Cerir bin Hazım gibi birçok alim yetiştirdi. Onlara hadis-i şerif ve Arap dilini öğretti.

Salih, akıllı, halim, ağırbaşlı, menfaatten dolayı kimseye boyun eğmeyen, vakarını koruyan ve aza kanaat eden, vakitlerini ilim ile uğraşarak geçiren Halil bin Ahmedin, Arapça lügat kitabı olan Kitab-ül-Ayn, arüz ilminden bahs eden Kitab-ül-Arüz ve Kitab-üş-Şevahid gibi birçok eserleri vardır. Meşhur şair Ahtalın şu mealdeki beytini çok söylerdi Saklanacak, depo edilecek, hazırlanacak bir şeye muhtac olduğun zaman, salih amel gibisini bulamazsın. En iyi zahire, salih ameldir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …