Hafsa Binti Ömer

Hafsa Binti Ömer

Resülullah efendimizin mübarek hanımlarından. Hazret-i Ömerin kızıolup, annesinin ismi Zeyneb binti Mazündur. Bisetten yani Peygamber efendimize peygamberliğin bildirilmesinden beş sene önce doğdu. 665 H.45 senesinde Medine-i münevverede vefat etti. Hazret-i Hafsa, babası hazret-i Ömer, islamiyeti kabul edince, Müslüman oldu. Huneys bin Huzafe ile evlendi. Huneys ile önce Habeşistana sonra Medineye hicret etti. Huneys, Bedr ve Uhud gazvelerine katıldı. Uhudda yaralanıp, Medinede şehid olunca, hazret-i Hafsa genç yaşta dul kaldı.

Hicretin üçüncü yılında Peygamber efendimiz ile nikahlanmakla şereflendi. Peygamber efendimiz kendisine hitaben Ey Hafsa! Sakın çok konuşma! Allahü tealayı anmadan çok konuşmak, kalbi öldürür. Allahü tealanın zikri ile çok konuşmak ise kalbi diriltir. buyurdu.

Peygamber efendimizin sabah namazı için kalktığında, abdest aldıktan sonra sabahın sünnetini evinde kıldığını o haber vermiştir. Peygamber efendimizin oturarak tesbih namazı nafile kıldığını görmedim. Ancak, vefatından bir sene önce tesbih namazlarını oturarak kılmaya başladı buyurdu.

Peygamber efendimiz, hazret-i Hafsaya husüsi olarak, kendisinden sonra hazret-i Ebü Bekr veÖmerin halife olacağını bildirdi.Hazret-i Hafsa, iradesi kuvvetli, özü sözü bir idi. Peygamber efendimiz onun hakkında Hafsa tam manasıyla babasının kızıydı. buyurdu. Dini vecibeleri hakkıyla yerine getirirdi. Geceleri ibadet eder ve senenin çoğunu oruçlu geçirirdi. Çok bilgiliydi. Abdullah bin Ömer, Safiyye binti Ebü Ubeyde, Ümmü Mübeşşir, Hamza bin Abdullah, Harise bin Vehb, Abdurrahman bin Haris talebeleri olup, pekçok

husüsu rivayet ederek haber verdi. Hazret-i Hafsaya Peygamberimiz vefat edince, Beytülmalden tahsisat ayrıldı. Hazret-i Ömerin hilafetinde ise kendisine divandan on bin dirhem tahsisat bağlanarak geçindi. Babası şehid olurken, hazret-i Ebü Bekrin toplattığı Kuran-ı kerimi muhafaza etmekle vazifelendirildi. Hazret-i Osmanın hilafetinde Kuran-ı kerimin çoğaltılması esnasında muhafaza ettiği nüshayı halifeye teslim etti.

Hazret-i Hafsa 665 H. 45 senesi Şaban ayında Medine-i münevverede vefat etti. Cenaze namazını Medine valisi Mervan bin Hakem kıldırdı. Baki Kabristanlığına defnedildi.

Peygamber efendimizden altmış hadis-i şerif rivayet etmiş olan hazret-i Hafsadan Buhari, Müslim, Ebü Davüd, Tirmüzi, Nesai ve ibn-i Mace hadis-i şerif nakletmişlerdir.

Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, yataklarına yattıkları zaman mübarek sağ ellerini başlarının altına koyar ve şöyle dua ederdi Rabbi kıni azabeke yevme tebasü ıbadeke Ya Rabbi! Kullarını dirilteceğin gün, beni azabından koru 3 defa. Peygamber efendimiz sağ eliyle yer, sağ eliyle içer, abdeste, giyinmeye, almaya ve vermeye sağdan başlardı

Bir gün Resül-i ekrem, elbisesini diz kapaklarının altına kadar sıvayıp istirahat ediyordu. Hazret-i Ebü Bekr gelip izin istedi. Habib-i ekrem izin verdiler. Hallerini değiştirmediler. Sonra hazret-i Ömer gelip izin istedi. Ona da izin verdiler ve hallerini değiştirmediler. Bir grup Eshab-ı kiram da gelip izin istedi. Onlara da izin verdiler ve hallerini değiştirmediler. Daha sonra hazret-i Osman gelip izin isteyince, Resül-i ekrem hemen toparlandı. Elbisesini düzelttiler. Hepsi gittikten sonra, Resülullaha Ey Allahın Resülü, hazret-i Ebü Bekr, hazret-i Ömer ve diğer Eshab-ı kiram geldiler. Durumunuzu değiştirmediniz. Sonra hazret-i Osman geldi. Elbisenizi düzelttiniz. deyince, Resülullah Meleklerin bile haya ettiği Osmandan haya etmeyeyim mi? buyurdu.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …