Hacı Nedir

Hacı Nedir

ilbeyi, Birinci Sultan Murad Han 1359-1389 zamanında da faaliyetlerine devam etti. Edirne ve Filibenin alınmasında bulundu. Edirnenin alınması Avrupalıları endişeye sevk etti ve Macar kralının kumandası altında Sırp, Bulgar ve Bosna kuvvetleri birleşerek büyük bir ordu ile Edirne üzerine harekete geçtiler. Bu sırada Edirnede bulunan Lala Şahin Paşa, bu kuvvete karşı koyamayacağını

anlayarak Murad Gaziden yardım istedi. Aynı zamanda Hacı ilbeyini bir miktar keşif kuvveti ile düşman üzerine gönderdi. Gayesi Haçlıların kuvvet ve vaziyetini tetkik ettirmekti. Hacı ilbeyi, yanında

bulunan 10.000 kişi ile beraber Haçlı kuvvetlerinin zafer sarhoşluğu içerisinde ihtiyatı elden bırakıp zevk ve eğlenceye daldıklarını gördü. Elli bin kişi kadar olduğu tahmin edilen Haçlı kuvvetleri üzerine gece karanlığından da istifade ederek şiddetli bir baskın yaptı. Asıl büyük Türk ordusunun geldiğini zanneden Haçlılar müthiş bir bozguna uğradılar. Büyük bir kısmı kılıçtan geçirilirken kaçabilenler ise Meriç Nehrinde boğuldular 1364. Macar kralı, canını güçlükle kurtarabildi. Osmanlı tarihlerine Sırpsındığı olarak geçen bu savaş, Hacı ilbeyinin en büyük zaferidir. Ancak bu büyük kumandan çok geçmeden 1365 yılında vefat etti

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …