Gümrük işbirliği Konseyi

Gümrük işbirliği Konseyi

meşgul olduğu konu üye ülkelerin gümrük kaidelerinin standartlaştırılması, basitleştirilmesi, gümrük tekniğinin geliştirilmesi ve milletlerarası gümrük mevzuatının birbirine yaklaştırılması olan beynelmilel milletlerarası bir kuruluş. 15 Aralık 1950 tarihinde Brükselde Gümrük işbirliği Konseyinin kuruluşuna 13 ülke imza atmıştı. Türkiye, bu Konseye 1953te katıldı. Bu sözleşmeyle birlikte hazırlanan ve ticari malların advalorem sisteme göre tasnifini konu edinen Nomenklatür Sözleşmesi ile konusu, yine ticari malların gümrük vergisi matrahına esas teşkil edecek kıymet unsurları ve bu unsurların tesbiti olan Kıymet Sözleşmesine Türkiye, 1955 te katıldı.

Gümrük işbirliği Konseyi, faaliyet konusuyla ilgili olarak önemli hizmetler görmüş, böylelikle milletlerarası ticaretin gelişmesine büyük katkılarda bulunmuştur. Hazırladığı yeni sözleşmeler ve kararlarıyla da görevine devam etmektedir. Gümrük işbirliği Konseyinin 1990 yılında 88e varan üye sayısı her geçen gün artmaktadır. Konsey, Nomenklatür Komitesi, Kıymet Komitesi, Daimi Teknik Komitesi ile faaliyet gösterir. Her yıl belirli zamanlarda toplanan bu komiteler, kendileriyle ilgili konularda çalışarak mevcud uygulamaları, yeni durumlara göre inceleyerek sözleşmeler ve tavsiye kararlarında gerekli değişiklikleri yaparlar veya yenilerini hazırlarlar.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …