Gülnüş Emetullah Sultan

Gülnüş Emetullah Sultan

Sultan Dördüncü Mehmed Hanın hanımı, Sultan ikinci Mustafa ve Sultan Üçüncü Ahmed Hanın annesi. Aslen Giritlidir. Serdar Deli Hüseyin Paşanın Giritte Resmo Kalesini fethinden sonra istanbula getirildi. Sarayda Türk-İslam terbiyesinde yetiştirildi. Zekası, terbiyesi ve güzelliği ile padişah hanımı olması uygun görülerek Sultan Dördüncü Mehmed Hanla evlendirildi. 1664 yılında Haseki Sultan oldu. Oğlu ikinci Mustafa han tahta çıkınca Valide Sultan
unvanıyla anılmaya başlandı 1695. Peşinden diğer oğlu Üçüncü Ahmed Hanın da tahta çıkması ile vefatına kadar Valide Sultan olarak kaldı. 1715 yılında vefatı üzerine
Üsküdar’daki türbesine defnedildi

islamiyete bağlılığı, güzel ahlakı, hayır ve hasenatı ile herkesin sevgisini kazandı. Mekke-i mükerremede Haseki imaretini yaptırarak fakirlerin yiyip içmesini temin etti. hac yolunda çeşmeler, sebiller yaptırdı.
İstanbul’da Validebağında çıkan suyu toplattırarak Gülnüş Valide Sultan Suyu adı ile Yeni cami, inadiye Çeşmeleri ve Ahmediye cami sebillerine getirtti. Oğlu ikinci Mustafa han, annesi adına Galatada bir cami, Üçüncü Ahmed Han da
Üsküdar’daki Yeni Cami Cedid Valide camii Külliyesini inşa ettirdi. Külliyede, camiden başka imaret, sıbyan mektebi,
muvakkithane, sebil, çeşme ve türbe vardır.

Ayrıca kontrol et

Lale Devri

Lale Devri Nedir? Lale Devri Ne Demek?

Lale Devri Nedir? Türkiye tarihinde Pasarofça Antlaşması ile Sultanikinci Ahmed Hanın tahttan indirilmesi (1730) arasındaki …