Gölge Oyunları

Gölge Oyunları

Bir çeşit tiyatro oyunu. Daha çok doğu ülkelerinde gelişmiştir. Bu oyunda esas, hayvan derisinden oyulmuşşekillere arkadan kuvvetli bir ışık verilerek, gölgelerin saydam bir yere düşürülmesidir. Düşürülen gölgelerde istenilen konu canlandırılmak istenir Hindistanda, milli destanlarından konu alınarak işlenen gölge oyunu, zamanla Cava Adalarına geçti. Cavalılar da bunu kendilerine uydurarak, konuları milli destanlarından alınmış temsiller şeklinde, törenlerde oynatmaya başladılar. Bambu dalından sopaların ucuna takılan şekiller, perde arkasından

geçirilerek seslendirilirdi. Daha sonraları gölge oyunları Baliye, Siyama, Malaya, Birmanyaya geçmiştir. Çinliler ise gölge oyununa daha çok ehemmiyet verirlerdi. Bilhassa saraylarda kadın ve çocukların eğlencesi olurdu. Buradaki şekillerin parlak ve boyalı olması ve bunların perdede görülmesi, diğerlerinden ayrılan en önemli farktır.

On yedinci yüzyılda Avrupada, 18. yüzyılda Amerikada görülen gölge oyunları, sinemanın çıkmasıyla tamamen ortadan kalktı. Ülkemizde Karagöz-Hacivat oyunu olarak, mükemmel şekilde uygulanmıştır. Azalmasına rağmen, tamamen unutulmayan Karagöz ve Hacivat milli bir gölge oyunu olarak önemini muhafaza etmektedir. Bkz.Karagöz Oyunu

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …