Gladyatör Nedir

Gladyatör Nedir

Gladyatör Ne Demektir? Gladyatör Nedir Kısaca? Gladyatör Hakkında? Gladyatör Ne Demek? Gladyatör Hakkında Kısaca?

Gladyatör Ne Demek, Eski Romada profesyonel savaşçılara verilen ad. Latinceden gelen bu kelime, gladius kelimesinden türemiş olup, kılınçlı savaşçı demektir. Bunlar eskiden Etrüsk cenaze merasimlerinde gösteriler yaparlardı. Bunun gayesi, ölen kimseye, silahlı savaşçılar göndermekti. Çünkü gösteriler, savaşçılardan birinin ölümüyle biterdi. Bilinen ilk gösteriM.Ö. 264 tarihinde vukü bulan, Brutusun cenaze merasimiydi. Bu gösteride üç çift gladyatör gösteri yapmıştı. Julius Ceasar zamanında bu rakam üç yüz çifte kadar çıkmıştır. imparator Trajanın 5000 çift gladyatörü olduğu bilinir. Gösteriler imparatorluğun diğer şehirlerinde de yapılıyordu. O zamanlar Romadaki gösteriler çok fazla ilgi toplamıştı.

Silahlarına ve doğuş tekniklerine göre, gladyatörler birçok sınıflara ayrılıyorlardı. Samnitler, dikdörtgen şekilli bir kalkan, tüylü bir miğfer ve kısa bir kılıçla savaşırlardı. Thraceler Trakyalılar, döğüşe eğri bir kamayla çıkarlardı. Bunların baş düşmanları Mirmillonelerdi. Bunlar bir Galli gibi giyinir ve silah takarlardı. Aynı

şekilde Retaiarius Ağcılar ve Secutorlar Takipçiler birbirlerinin rakipleriydiler. Ağcılar, dizlerine kadar inen bir gömlekten başka birşey giymezler ve tamamen silahlı rakiplerini sağ ellerinde taşıdıkları ağla yakalamaya çalışırlardı. Eğer başarılı olurlarsa sol ellerindeki üç dişli mızraklarıyle rakiplerini öldürürlerdi. Bunların dışındakiler şunlardı.

Andabataeler At üstünde döğüşür ve dışarıyı göremeyecek şekilde miğfer giyerlerdi. Dimachaeri Çift bıçaklı savaşçılar Bunlar iki küçük hançer taşırlardı. Essedaririki tekerlekli savaş arabalarıyla savaşırlardı. Hoplamachiler ise tamamen zırhlı olarak savaşa çıkarlardı. Laqaearii Bu savaşçılar rakiplerini kementle yakalamaya çalışırlardı.

Gösteriler çok önceden ilan edilir ve gladyatörlerin, isimleri açıklanırdı. Gösteri gladyatörlerin sahaya çıkmalarıyla başlardı. Daha sonra kılıçlar muayene edilir. Savaş tahta kılıçlarla olan bir döğüşle açılır, daha sonra gerçek döğüşlere geçilirdi. Korku gösteren gladyatörler, kamçı ve kızgın demirle dışarı

atılırdı. Bir gladyatör, yaralandığında, seyirciler, Yaralandı! diye bağırırlardı. Eğer seyirci gladyatörü, affetmek isterse, mendillerini sallarlar ve ölümünü isterlerse baş parmaklarını aşağı doğru işaret ederlerdi. Pekçok döğüşten galip çıkan gladyatör, gladyatörlükten alınır ve kendisine tahta bir kılıç verilirdi.

Bazan gladyatörler muhafız olarak kullanılırlardı. Bunun sonucu aralarında çatışma çıkardı. Gladyatörler genellikle köle ve suç işlemiş kişilerden seçilirdi. Disiplin çok sıkı olup, ancak başarılı bir gladyatör ünlü olurdu. Gladyatör okulunun başında tanınmış fakat seviyesi düşük kimseler bulunurdu. Gladyatör yetiştirmek ve kiralamak kanüni bir ticaret şekliydi. Hıristiyanlığın çıkışıyla gladyatör gösterileri gözden düştü. Roma Kralı Birinci Constantine M.S. 325te gösterileri kaldırdı. Gladyatör, gösterilerinin çekici diğer bir yönü de vahşi hayvanlarla yapılan döğüştü. Bu durum Romalıların kurdukları medeniyet yanında ne kadar kana susamış kimseler olduğunu da gösteriyordu.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …