Giyotin Nedir

Giyotin Nedir

Eskiden idam mahkümlarının başlarını gövdelerinden ayırmak için kullanılan alet. ilk defa 12. yüzyılda iskoçyada ve 13. yüzyılda italyada kullanılmıştır. Giyotin, adı, aletin kullanılması için Fransa Millet Meclisine teklifte bulunan Dr. Ignace Guillotineden gelir. Dr. Guillotinein teklifi üzerine meclis, 1791 de Dr. Louisyi konuyu araştırmakla

görevlendirerek, 1792 de giyotinin kullanılmasını kabul etmiştir. Giyotin ilk olarak büyük çapta tanındığı Fransada, 18. yüzyılın sonlarına doğru yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış, bilhassa Büyük ihtilal zamanında binlerce hüküm bu aletle infaz edilmiştir. giyotin, en sade şekliyle dikey vaziyette iki tahta direk ve bunların arasında aşağı doğru hareket edebilecek bir şekilde yerleşmiş ucu keskin bir bıçakla hükümlünün kafasının yerleştirildiği pencere den müteşekkildir. giyotin çalıştırılacağı zaman idam mahkümunun başı

pencere denilen kısma sokulur. Bıçak, asılı kalmasını temin eden mekanizma harekete geçirilerek mahkümun ensesi üzerine düşürülür. Böylece gövdeden ayrılan baş daha önceden hazırlanmış bir sepete düşer ve infaz yapılmış olurdu. Fransız ihtilali sırasında çok kullanılan Giyotin, 19. asrın başından itibaren kullanma sahasını tamamen kaybetmiştir. Günümüzde dünyanın hiçbir devletinde uygulanmamaktadır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …