Girişim Nedir

Girişim Nedir

Girişim Ne Demek? Girişim Nedir Kısaca? Girişim Ne Demektir? Girişim Hakkında?

Girişim Nedir, Girişim Ne Demektir, Girişim, iki dalga sisteminin üst üste gelmesiyle ortaya çıkan olay. Bu olayın esas prensibi, su dalgalarında da görülebilir. Eğer iki su dalgası tepe noktaları üst üste gelecek şekilde karşılaşırlarsa, su daha da yükselir, alt noktalar birleşirse, suyun seviyesi düşer. Ancak, bir dalganın tepe noktası diğerinin en düşük noktasıyla karşılaşırsa, dalgalar birbirini dengeler ve kaybolur.

Girişim hadisesi, seste, radyoda, ışık ve diğer tür dalga hareketlerinde ortaya çıkar. Girişim, özellikle, hassas optik aletlerde ve ışığın tabiatını inceleyen deneylerde önemlidir. Ancak, iki flamanlı lambadan gelen ışınların görülür girişimi, ortaya çıkaracağını beklemek mümkün değildir. Çünkü ışık her atom.

zerresi tarafından bağımsız olarak yayılır. Yayılma tamamen keyfi olduğu için girişime rastlamak mümkün değildir. girişim ancak iki ışının aynı kaynaktan gelmesi halinde ortaya çıkar. Bu metodla ilk defa Thomas Young 1801de girişimi açıklamaya muvaffak olmuştur. Böylece, ışığın bir dalga hareketi olduğu konusunda sağlam bir delil elde edildi ve ışığın dalga boyu ölçüldü.

Hafif bir şekilde eğrilikli olan cam yüzey, düz bir cam üzerine konulursa, aydınlatıldığında, bir dizi parlak ve karanlık Newton halkaları görülür. Bu durumda, her iki yüzeyden yansıyan ışık dalgalarının tepe noktaları üst üste düşerse parlak tepe noktaları ile alt nokta üst üste gelirse, karanlık halkalar ortaya çıkar. Beyaz ışık, her renk farklı dalga boylarına sahib olduğu için, renklerine ayrılır. Benzer olaylara, sabun köpüklerinde, su üzerindeki petrol filmlerinde ve kuş kanatlarında da rastlanır Girişimi ölçen aletlere interferometre denir. Optik maddeleri ve sistemleri kontrol etmek için kullanılır. Çok küçük hareketleri ölçmek girişimle mümkün olduğundan, yıldızların çapları ölçülür.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …