Gezi Yazısı Nedir

Gezi Yazısı Nedir

Gezi yazısı, yurt içine veya yurt dışına yapılan gezilerde gezilip görülen yerlerin anlatmaya değer ilginç yönlerinin kaleme alındığı edebî yazıdır. Ancak gezi yazısı yapan kişinin ele aldığı yer hakkında bir takım bilgilere sahip olması gerekir.Betimleyici anlatımdan yararlanılır

Gezi yazılarında gezginin dikkatini çeken ve farklı bir özellik gösteren insanlar, tarihi, ve tabiî güzellikler, farklı kültürler gibi konular güncel olaylarla da bütünleştirilerek edebî bir üslûpla anlatılır.

Günümüzün ulaşım, haberleşme, radyo, televizyon, bilgisayar, internet gibi teknik imkanları gezi yazılarının önemini ve ilginçliğini kısmen de olsa azaltmakla birlikte tarihi değeri olan seyahatnameler hala önemini koru­maktadır.

Gezi yazısının maddeleri Gezi yazısı görülen yerlerin güzellikleri hakkında duygu ve düşünce içerebilir Gezi yazıları, bir yazarın gezdiği, gördüğü yerlerden edindiği izlenim ve bilgileri ele alan yazı türüdür. Bu yazı türünde gezilip görülerek yaşanan yerlerin doğal, ekonomik, tarihsel ve turistik özellikleri yaşam biçimleri, inanç, gelenek ve görenekleri anlatılır. Gezi yazıları anlatılan yerleri görme özlemini bir ölçüde karşıladığından çok sevilen edebiyat türlerinden biridir.

Bir yazarın gezip gördüğü yerlerden edindiği izlenim ve bilgileri aktardığı yazılardır. Gezi yazılarında gezilen yerlerin sadece doğal güzellikleri değil, tarihi gelenekleri ve zevkleriyle ilgili bilgiler de verilir. Bu nedenle gezi yazıları toplumbilim ve birçok bilim dalı için kaynak niteliği taşır. Anlatılanlar hayal ürünü değil gerçektir. Gezi yazıları kuvvetli bir gözlem gücüne dayanır.

Venedikli tacir Marco Polo ve Arap gezgin ibn-i Batuta gezi yazısının, dünya edebiyatındaki önemli temsilcileridir. Türk edebiyatında ise Babür Şahın Babürnamesi, Seydi Ali Reisin Mir’atü’l-Memalik’i, Evliya Çelebinin Seyahatnamesi ve 28 Mehmet Çelebinin Sefaretnamesi bu türün ilk önemli eserleri sayılırlar

Tanzimattan sonra Ahmet Mithat Avrupada Bir Cevelan, Cenap Şehabettin Hac Yolunda, Ahmet Haşim Frankfurt Seyahatnamesi, Falih Rıfkı Atay Taymis Kıyıları, Bizim Akdeniz, Denizaşırı ve R. Nuri Güntekin Anadolu Notları gezi türünde eser veren önemli sanatçılardır. Yaşananlar gercek olduğundan tarihe yazılı bır örnek olarak gösterilebilir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …