Gence Hanlığı

Gence Hanlığı

Azerbaycanın Gence Yöresinde Hüküm Sürmüş Olan Hanlık iran hükümdarı Nadir Şah, 1735 te, Genceyi ele geçirdi. Nadir Şahın öldürülmesinden sonra, Gence de, diğer azerbaycan hanlıkları gibi iran toprağı olmaktan çıkarak, 1747de bağımsızlığını ilan etti

Ziyadoğulları Hanedanını kuran Kalaç Türklerinden Şahverdi Han, Gencenin ilk hanı oldu. Şianın Caferî koluna mensup olan Ziyadoğulları Hanedanı, Türkçe konuşuyordu. 1781-83 yılları arasında Gence, Karabağ hanlarının eline geçtiyse de geri alındı.

On dokuzuncu yüzyılın başlarında Gürcistanı işgal eden Rusya, Gence ile birlikte bütün bağımsız azerbaycan hanlıkları için tehdit unsuru oldu. Bu hanlıklar, büyük tehlikeye karşı aralarında birleşmeyi başaramadılar. Rusya, bu sırada Dağıstan ve Kuzey Kafkasyada bulunan hanlıklarla savaş halindeydi. azerbaycandaki coğrafî durum, Rusyanın, Dağıstanı ve Kuzey Kafkasyadaki hanlıkları ele geçirmesini güçleştiriyordu.

Kafkasyadaki Rus orduları kumandanı general Sisyanov, 1803 te, Tiflisten hareket ederek Genceyi kuşattı. Gence Hanı Cevad Han, Ruslarla yaptığı, yenildiği ve devletini kaybettiği muharebede öldürüldü. Oğlu ve veliahdı Hüseyin Han da, babası ile aynı Günde Rusların top ateşi ile öldürüldü. Cevad Hanın ve Hüseyin Hanın öldürülmesi üzerine, iki koldan şehre giren Ruslar, yağma yaparak, halkı öldürdüler. Gence Hanlığını ortadan kaldırdılar

Buranın adını da Çariçelerinin onuruna Elizabethpol olarak değiştirdiler 1804. Hüseyin Hanın kardeşi Uğurlu Han, bu tarihten 22 yıl sonra, Genceyi Ruslardan geri alıp, 2 yıl Gence Hanlığı, yaptı. Fakat Ruslar, ülkeyi tekrar istila ederek Gence Hanlığı tamamen ortadan kaldırdılar. Gence de, Türkmençay Antlaşmasıyla Rusyaya ilhak edildi. Komünist idare, Genceye, Kirovabad adını verdi

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …