Garb Nedir

Garb Nedir

Bir şeyin sınırı ve kenarı bittiği, kaybolduğu yer manasına gelen Arapça kelime. Güneşin battığı yön anlamında kullanılır. Güneşin battığı yer anlamında da bu kelimeden türemiş olan magrib kelimesi kullanılır. Bu iki kelime şark ve meşrik kelimelerinin zıddıdır

Önceleri Meke ve Medine şehirlerinin batısında kalan kuzeydoğu Afrika ülkeleri için kullanılırdı. islam memleketleri genişledikçe garb, ve magrib kelimelerinin muhtevası da genişledi. Irak, Filistin ve Mısırın fethinden sonra, Mısırın batısında kalan memleketlere Magrib denildi ki, bugün hala bu yerler Magrib diye zikredilmektedir. Osmanlı imparatorluğunun son zamanlarında garb gelimesi, sadece Avrupa için kullanıldı

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …