Galileo

Galileo

modern fiziğin ve teleskopik astronominin kurucularından olan italyan bilim adamı. 1564 te italyanın Piza şehrinde doğdu. Döneminin tanınmış müzikçilerinden Vincenzo Galileinin oğlu olan Galileo, ilk tahsilini Floransada yaptı. 1581 de Piza Üniversitesinde tıp tahsiline başladı, ancak parasızlıktan okulu terk etti. 1583 ten itibaren matematiğe ilgi duyan Galileo bu konudaki çalışmaları sayesinde 1589 da Pizada profesörlük elde etti

Sarkacın, yüzen cisimlerin ve hareketin Aristo fiziğinden farklı bir düşünceyle matematiksel olarak ele alınması gerektiğine inanan Galileo, Piza Kulesinden ağırlık düşürerek Aristonun yanlışlığını açıkça gösterdi. Bu davranışı yaşlı profesörlerle anlaşmazlığa düşmesine sebeb oldu. 1592 de Pizayı terk ederek, Padua Üniversitesi matematik kürsüsüne geldi.

1597 de pratikte çok faydası olan pusulayı ticari olarak piyasaya arz etti. 1600 senesinden hemen sonra ilkel bir termometre, insan kalp atışının ölçümünde kullanılmak üzere bir sarkaç ve 1604 te serbest düşüşün matematik kanunlarını keşfetti. Ancak düzgün ivmeli hareket kavramı hatalıydı. 1609 da Hollandada teleskopun bulunduğunu işitti. Kendisi daha ileri bir alet yaparak bunu astronomik

gözlemlerde kullandı. 1610 da aydaki dağlar, yıldız kümeleri ve samanyolu üzerine ilk tesbitlerini yayınladı. Bu arada Jupiterin dört uydusunun varlığını bildirdi. Bu kitabı çok alaka uyandırdı ve Floransada saray matematikçisi olmasını sağladı. Hemen sonra Venüs gezegeninin devreleri ve Satürnün şekli hakkında bilgi verirken, astronomideki Ptolemy Batlemyus sistemini münakaşa etti.

1611 de Romaya gitti ve oradaki Bilim Akademisine üye seçildi. Floransaya dönüşünde hidrostatik üzerine pekçok profesörün itirazına sebeb olan kitabı ile 1613 te güneş lekeleri üzerine yazdığı eserini yayınladı. Bu eserinde Kopernik sistemini açık bir şekilde müdafaa etti. Müslüman alimlerin kitaplarında yer alan dünyanın döndüğü meselesini yeni bir iddiaymış gibi ortaya attı. Bundan dolayı papazların ağır hücümuna uğradı. 1615 te bizzat Romaya giderek iddiasını müdafaa eti.

Ancak 1616 da Papa Beşinci Paul tarafından kitaplarını tedkik için bir komisyon kuruldu. Bu komisyon Galileonun kitaplarını yasaklamadı, sadece dünyanın döndüğü iddiasından vaz geçmesini istedi.

Galileo, bir müddet bilimin pratik yönüne döndü, mikroskopu geliştirdi. Ancak 1618 de üç kuyruklu yıldızın görülmesiyle papaz bilim adamlarıyla münakaşaya girdi. Arkadaşının Sekizinci Urban olarak Papa seçilmesinden cesaret alarak yazdığı iki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar adlı eserini 1632 de yayınladı. Ancak kitabın daha önce yapılan uyarılarla çeliştiği söylenilerek Romada mahkemeye çağrıldı. 1633 te bu kitabı yasaklandı ve kendisi müebbed hapse mahküm oldu. Yetmiş yaşında hapsedilen Galileonun, gözleri kör oldu ve 1642 yılında hapiste öldü.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …