Fuzel Yağı

Fuzel Yağı

Başlıca, yüksek alkollerden meydana gelmiş, bir dereceye kadar toksik olan yağımsı bir madde. Fuzel yağından çıkarılan alkoller ve bunların esterleri, ticari seviyede, çözücü, plastik yumuşatıcı ve farmasetik maksadıyla kullanılır. Fuzel yağının eskiden kaynağı yüksek alkollerdi. Şimdilerde ise pentan ve diğer petrol yan ürünlerinin klorlandırılması ve sonradan klorlu bu bileşiklerin hidroliz edilmesiyle ticari maksatlarla fuzel yağı üretimi yapılmaktadır

Fuzel yağının, % 60-70 kadarını amil alkol, geriye kalanını ise n-propil alkol ve izobutil alkol teşekkül ettirir. Eser miktarda başka bileşiklerden de bulunur. fuzel yağı, renksiz veya yeşilimsi renkte ve hoş olmayan bir kokuya sahip uçucu bir maddedir. Fuzel yağı etilalkolün fermentasyonla olan üretimi sırasında yan ürün olarak teşekkül eder.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …