Fulüs Nedir

Fulüs Nedir

altın ve gümüşün dışında başka madenlerden basılmış paralar. Fulüs, fels kelimesinin çoğuludur. Felse, Türkçede mangır, Farsçada pul denir. Fulüs paralar, bronzdan, kalaydan, bakırdan yapılırdı. Aslında fulüs, para değildir. Gümüş dirhem parçalarının yerini tutmak için basılmış maden parçaları

olup, ucuz şeyleri satın almak için kullanılırdı. Şimdi madeni paralar ve kağıt paralar da böyledir. Esas paralar, altın-gümüşten yapıldığı için, bunlar değerli sayılmazlardı. Eğer devlet bunları, geçer kabul etmeyecek olursa, yapıldığı maden değeri ne ise o sayılırdı. Nakit olarak kullanılan fulüsun itibari kıymetleri, yani rayiç bedelleri, şimdi kullanılan kağıt paralarda olduğu gibi, kendi değerlerinden kat kat fazladır. Hep değişmektedir.

Bir felsin itibari kıymeti, şimdi bir altın liranın kıymeti olan kağıt lira adedinin, on beşte biri kadar kuruş veya lira olmaktadır. Değeri bir felsten aşağı olan malın alınıp satılması dinen geçerli değildir. Zira değeri bir felsten aşağı olan şeyler islamiyette mal kabul edilmemiştir. Bu sebeple satılan veya alınan malın bir fels değerinde olması lazımdır.

fulüs altın ve gümüş para olmayıp, sadece itibari değeri olduğundan bunlarla eskiden zekat verilmezdi. Çünkü islam dininin müteber kitaplarında itibari değeri olan şeylerle zekat verilemeyeceği, zekatın muhakkak mal olarak verilmesi icab ettiği yazılıdır. Fulüs paralar bakır, maden, kağıt bono ve çek bir alacağı gösterdiklerinden, kendileri mal kabul edilmemektedir. Bu sebepten zekatı, altın, gümüş veya mal olarak vermelidir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …