Fuar Nedir

Fuar Nedir

Belli zamanlarda, belli yerlerde malları sergilemek için açılan büyük pazarlar. Sanayinin gelişmesi, malların insanlara tanıtılması ihtiyacını doğurdu. ilk önceleri toplu eğlence veya festival şeklinde bir araya gelen insanlar, daha sonraları ticari malların toplu olarak teşhis veya değiştirilmesi için toplu alışveriş pazarlarında toplandılar

Zamanımızda fuarlar önemli bir pazarlama yeri olarak kabul edilmektedir. fuarlarda her firma veya devlet kendilerine ayrılan özel yerlerinde mallarını teşhir ederek, alıcılara daha iyi tanıtmak ve anlatmak süretiyle üretimlerini artırmayı hedef almaktadır. Malların tanıtılması için açılan bu yerlerde ziyaretçiler için düzenlenen eğlenceler, sirkler, hayvanat bahçeleri fuarların çekiciliğini artırmakta,

böylece çok sayıda ziyaretçi çeşitli mallar arasında karşılaştırma yapabilme fırsatını bulmaktadır. Modern çağın imkanlarının birleştirilmesi, fuarların, milletlerin ekonomilerinde ve milletlerarası ekonomik münasebetlerde önemli yer kazanmasına sebeb olmuştur. Milletler ana hatlarıyla şu sonuçları elde etmek için milletlerarası fuarlara katılmakta ve memleketlerinde milli ve milletlerarası fuarlar, düzenlemektedir

Ülkenin ham ve mamul madde üretimini tanıtmak ve satmak fuarın açıldığı ülkenin ekonomik ve sosyal şartlarını, mevzuatı ve uygulamaları incelemek fuarın, açıldığı ülkede kendi ülkesi lehinde kamuoyu hasıl etmek, başka ülkelerin uyguladıkları sergileme, pazarlama usullerini görmek fuarın açıldığı ülkede kendi ülkesinin teknolojisini kabul ettirmek politik yönden kamuoyuna tesir etmek.

Başka ülkelerin mallarının kalite, fiyat ve çeşitlerinin kontrolü gibi gayelerle dünyada her yıl 1500-2000 dolayında fuar, açılmaktadır. ingiltere 1851 yılında ilk olarak milletlerarası fuarı açtı. Bundan sonraki senelerde açılan fuarlar, milletlerarası bir teşkilata ihtiyaç gösterdi. Milletlerarası fuarlar bürosu 1928 de kuruldu. Paris sözleşmesi ile 1948 yılında yeniden düzenleme yapıldı. Bu sözleşmeye göre fuarların açılış tarihleri tesbit edildi. Zamanımıza kadar çeşitli devletlerin büyük şehirlerinde fuarlar açıldı ve her sene açılmaya devam etmektedir.

Türkiyede panayır adıyla bilinen bölgesel pazarların tarihi çok eskidir. Anadolunun çeşitli şehir ve kasabalarında bilhassa yaz aylarında kurulan bu yerlerin fuar haline gelmesi, 1940tan sonra olmuştur. Panayırların milli ölçüde o zamana göre oldukça büyük sayılan ilki 1927 yılında izmirde açıldı. Vali Kazım Dirikin gayreti ile açılan bu panayır, 1933 yılında bugünkü fuarın içindeki Kültür Parkının bulunduğu yere taşındı. ikinci Dünya Savaşının en karanlık devresine rastlayan 1942 yılında izmir, fuarına hiçbir yabancı ülke katılmadı. Ayrıca ekonomik sıkıntılar, karartma uygulanması gibi

sebeplerle fuar açılamadı. 1945-1946 yıllarında ise Fuara yabancı ülke katılmamış, milli bir sergi mahiyetinde kalmıştır. 1947 yılında Avrupada açılan fuarlar örnek alınarak izmir Panayırının adı, izmir Enternasyonal fuarı, olarak değiştirildi. Yabancı ülkelerin bu tarihten itibaren katıldığı fuar, 20 Ağustos 20 Eylül tarihleri arasında açık bulunmaktadır. ilk Milletlerarası izmir fuarını 361.000 kişi ziyaret etmiş ve esnafa 2,5 milyon lira para kalmıştır.

1963 yılından itibaren Ticaret Bakanlığının direktifleri ile yurt içinde bölge fuarları açılmaya başlandı. Ticaret Bakanlığının iznine bağlı olan fuar açmak, Belediyelerin görevleri arasındadır. Ülkemizde her yıl açılan fuarlar kuruluş sıralarına göre şunlardır izmir, Samsun, Bursa, Balıkesir, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Bitlis, Tatvan, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Kütahya, Mersin, Kahramanmaraş Belli başlı yabancı ülke fuarları ise Brüksel Ticaret Fuarı, Leipzig, Paris, Bağdat, Tahran, Milano, Viyana, Tokyo, Münih, Boston, Helsinki, Nantes, Kandra, Köln fuarlarıdır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …