Formül Nedir

Formül Nedir

Formül Ne Demektir? Formül Nedir Kısaca? Formül Ne Demek? Formül Hakkında? Formül Nedir? Formül Hakkında Kısa Bilgi?

Formül Ne Demek, Formül Bir maddenin bileşimini ve yapısını en kısa şekilde gösteren şema. Elementler sembollerle, bileşikler ise bu sembollerden meydana getirilen formüllerle gösterilir. Bir bileşiğin kimyasal formülünden bileşiği hasıl eden elementlerin cinsi, atomların birleşme oranı, bileşiğin formül ağırlığı, bileşiğin yüzde % bileşimi görülebilir. Anorganik bileşiklerin formülleri yazılırken, önce + değerlikli atomlar ve kökler, sonra – değerlikli atomlar veya kökler yazılır PH3, NH3 gibi bazı bileşikler hariç. Atomların veya grupların değerlikleri, üzerine işaretlendikten sonra, çaprazlama yapılarak formülde bulunan + ve – yüklerin toplamı sıfırlanır. Alüminyum sülfat bileşiği misalinde bu adımları görelim

Bileşiğin ismi Alüminyum Sülfat

  • 1. Adım AlSO4
    2. Adım Al3+ SO2-
    3. Adım Al2SO43

Değişik değerlikli metallerin bileşiklerinin formülleri, yazılırken, metalin adından sonra söylenen Türkçe rakam, metalin değerliğini belirtir. Misal Demir-3-oksit Fe2O3, demir-2-oksit FeO de olduğu gibi. Ametallerin kendi aralarında yaptığı bileşiklerde Latince sayılar mono, di, tri… bir, iki, üç… kullanılır. Karbondioksit CO2, kükürttrioksit SO3 vs. gibi.

Organik kimyada açık ve kapalı olmak üzere iki tip formül, kullanılır. Kapalı Formül, bileşiğin yapısındaki maddelerin miktarını veren ve fonksiyonları ne olursa olsun aynı cinsten atomları bir arada gösteren formüldür. Açık Formül ise çeşitli atomların fonksiyonlarını belirtmek gayesini güder ve moleküllerin yapısını gösterir.

Mesela asetik asitte 2 karbon, 4 hidrojen ve 2 oksijen bulunur. Kapalı formülü, C2H4O2 dir. Açık formülü ise

şeklinde yazılır. Organik kimyada fonksiyonel grupların görülebilmesi ve izomeri olayının doğrudan doğruya gözönüne serilebilmesi için açık formül kullanmak önemli olmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …