Fizik Tedavi Nedir

Fizik Tedavi Nedir

Fiziksel metotlarla yapılan tedaviye fizikterapi veya fizyoterapi denir. Geçirilen bazı hastalıklardan veya felçlerden sonra tedavi amacıyla uygulanan fizik usuller çok çeşitlidir. Uzun süre kullanılmama se­bebiyle hareketsiz kalan kas ve eklemleri tekrar işleyebilir duruma getirmek yani rehabilitasyonu sağlamak için uygulanır. Beden hareketleri yaptırmak, masaj yap­mak, çeşitli ışınlar ve aletler kullanmak fizikoterapinin konusuna girer. Fizikoterapinin cerrahide özellikle ortopedide önemi büyüktür. Çünkü ameliyattan sonra vücu­dun iyi çalışabilmesi, hastanın

ağrılı ek­lemlerini tekrar eskisi gibi kullanabilmesi (rehabilitasyon), çok kere fizik tedavi ile sağlanabilmektedir. Fizik tedavi bir program içinde hastanın güvenini artıracak biçimde bu konuda eği­tim görmüş fizik tedavi uzmanlarının ne­zareti altında uygulanır. Çeşitli fiziksel öl­çülerin yapılması, hastanın güveninin, iş­birliğinin ve iyîieşme isteğinin uyandırıl-ması, hastalıkla ilgili diğer uzmanlarla iş­birliğinin sağlanması gereklidir

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …