Fıtık Nedir

Fıtık Nedir

Bir organın, genellikle peritonun oluştur­duğu bir kese içerisinde, karın duvarında­ki zayıf bir bölgeden dışarıya doğru fırlamasına fıtık, tıp dilinde herni Hernia de­nir. Fıtık çok kere doğuştan var olan bir ortamda gelişir. Karın içi basıncını artıran bütün hastalıklarda Boğmaca, kronik ök­sürük, gebelik v.b., kabızlık esnasında fazla ıkınma veya ağır bir yükün kaldırıl­ması gibi nedenlerle fıtığın meydana gel­mesi olasıdır. En sık görülen fıtıklar, % 73 oranında kasık fıtığı inguinal hernia, %17 uyluk fıtığı, femoral hernia % 8,5 gö­bek fıtığı umbilical hernia ve diğer fıtık­lardır Fıtık muayenesi ayakta yapılır ve hasta öksürtülür. Böylece fıtığın, dışarı çıkıp çık­madığı anlaşılır. Çocuklarda şişlik, ağla­ması sırasında ortaya çıkar ve annenin dikkatini çeker. Erkek çocukların torbala­rının şişmesi, fıtık olasılığını ya da hidrosel, orşit gibi hastalıkları düşündürür

Bazı fıtıklar hasta yattığı zaman kendi kendine içeriye girebileceği gibi, hasta ve­ya doktoru tarafından da içeriye itilebilir. Bu esnada eğer kese içindeki organ bar­sak ise gürültülü bir ses duyulur ve bar sa­ğın başlangıç kısmı son bölümüne göre doha zor içeriye girer. Yaşlı kimselerde, operasyon gerekmeyen veya yapılamayan durumlarda fıtığı içerde tutmak üzere ka­sık bağları fıtık bağı veya korseler kul­lanmak faydalıdır. Karın içersine reddedilmeyen, fakat önemli bir şikayete de neden olmayan vakalar için reddedilmeyen fıtık deyimi kullanılır. Bu çeşit fıtıklar günün birinde sıkışıp boğu-labilir ve kan dolaşımı bozulması nedeniyle barsakta gangren başlayabilir.

Bu gibi fıtık boğulmalarında o bölgede bir­den başlayan ağrı, daha sonra bütün ka-nna yayılır. Barsağın tıkanmasıyla fışkırır biçimde kusma görülür. Fıtık gergin ve çok ağrılıdır. Barsağın beslenmesi bozulup da yara ve gangren oluşmaya başlayınca ağ­rı da yavaşlar. Barsak felç olduğundan barsak hareketleri de durur. Bu yüzden iı-tığı olan kimselerde karında başlayan ağ­rının kendiliğinden geçmesini kötü bir be­lirti saymalı, hemen bir operatöre başvu­rarak gerektiğinde derhal ameliyat olma­lıdır.

Ameliyatla fıtık kesesinin çıkarılması Her-niotomi ve zayıf bölgenin dikilmesi Her-niorraphi için birçok değişik yöntemler uygulanmaktadır. Bu operasyonlardan son­ra fıtık aynı yerde tekrar görülebilir, yani hastalık tekrarlayabilir. Bu gibi ikine kez yapılan operasyonlarda veya karın cidar­larının çok zayıf olduğu durumlarda fıtık tamiri için mersilen denilen sentetik plak­lar kullanılır

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …