Fişek Nedir

Fişek Nedir

Ateşli silahlardan tabanca, tüfek cephanesi. Kurşun olarak da bilinmektedir. fişek kovan ve çekirdek veya mermi olmak üzere başlıca iki kısımdan meydana gelmektedir. Kovan, içine mermiyi hedefe götürecek kuvveti doğuran barutun konup ucuna merminin yerleştirildiği bir ucu kapalı

silindirik, karton veya madeni malzemeden yapılmış bir parçadır. Av tüfeklerinin kovanları, kapalı ucu pirinç malzemeden olmak üzere kartondan yapılır. On yedinci yüzyılda ilk yapılan fişeklerin kovanları da kartondur. fişeklerin, silah namlusunun ucundan doldurulduğu ilk zamanlarda, karton

kovan biraz yırtılıp barutun bir kısmı namlu içine ve hazneyi dışarıya irtibatlayan falya deliklerine dökülmek süretiyle ateşlenmesi sağlanıyordu. Fişeği meydana getiren kovan, barut, çekirdek silahı doldururken bir araya getiriliyordu.

On dokuzuncu yüzyılda silahların namlu dibinden, yani dipçik kısmından doldurulması geliştirilince kovan, mermi, barut ve ateşlemeyi sağlayan kapsül tek parça olarak imal edilmeye başlandı. Ateşlemeyi sağlayan ve kovanın dibine yerleştirilen kapsül, silahın tetiğiyle harekete geçen bir iğne

tarafından patlatılmakta ve barutun ateşlenmesi sağlanmaktaydı. Karton kovanların nemden çok etkilenmesi ve bu tip fişeklerin çabuk ateş almaması gibi mahsurlarından dolayı, kovanlar madeni olarak yapılmaya başlandı. Günümüzde hala fişeklerin kovanı pirinçten yapılmaktadır. Geri tepmesiz toplarda kovana hava delikleri açılır.

Fişeğin çekirdek veya mermi kovanı, kurşun veya çelikten yapılır. Genellikle kurşundan yapılmasına rağmen hedefe çarptığında deforme olmaması için kurşuna antimon katılır. Hatta çok hızlı mermilerde kurşun çekirdeğin dışı bakır-nikel veya bakır-çinko alaşımı bir kılıfla örtülür. Mermilerin çapları, tüfek ve tabanca mermilerinde kalibre, top mermilerinde ise direk mm ile ölçülür. Kalibre bir inchin 25,4 mm yüzde birine eşittir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …