Feromon Nedir

Feromon Nedir

En etkili örneklere böcekler insecta sınıfında rastlanır Bu kokular, erkeğin dişisini kilometrelerce uzaktan bulabilmesini sağlayacak kadar etkindir Feromonlar, vücut dışına salgılanan Hormonlar olarak tanımlanabilir Temel görevleri arasında, eşeyler arasında iletişimi sağlamak, bazı Canlılarda eşey organlarının oluşumunu yönlendirmek, sosyal yaşam düzenine sahip canlılarda hiyerarşiyi sağlamak ve özellikle sosyal böceklerde yuva düzenini sağlamak sayılabilir

Sosyal yaşayan böceklerde, çoğunlukla kraliçe birey tarafından salgılanan Feromonlar sayesinde, koloni içerisindeki düzen sağlanır. Bu nedenle Feromonlara, sosyal etki maddeleri adı da verilmektedir. Örneğin; termitlerin devasa yuvalarında, hayvanlar aleminin en gelişmiş havalandırma sistemi görülür. Koloni içerisinde cinsiyet olarak çoğunlukta olan bireylere ait Feromonların yoğunluğu, yuvanın en alt kısmında bulunan yumurtaların eşeyini belirler. Buna göre, eğer koloni içerisinde erkekler sayıca daha az ise, yumurtalardaki yavrular erkek bireyler olarak gelişirler.

Bazı karınca türlerinde, koloniye saldırı durumunda, asker bireyler tarafından salgılanan feromonlar bir alarm niteliği taşır ve kolonideki diğer bireyleri bu bölgeye çekerek düşmanla savaşmaları yönünde uyarır.

Çoğu memeli hayvanda, kuyruk bölgesinde bulunan Feromon bezlerinden salgılanan steroid yapıdaki maddeler ile, yaşama alanının territoryanın sınırları belirlenir. Böylece bir erkek, başka bir erkek tarafından kendi alanına girilmesini engellemeye çalışır.

Feromon, Yunanca Hormon Taşıyan anlamına gelmektedir. Hormonlardan farklı olarak hücre dışına salgılanır. Davranışların kontrölünde rol oynar. ilk olarak 1956 yılında ipek böceklerinde bulundu. Günümüze kadar yapılan çalışmalar sonucunda pek çok fenomon türü belirlendi. Böceklerin yanı sıra örümcekler, kurbağalar, sürüngenler ve memelilerin de fenomon salgıladıkları bulundu. Kuşlardaysa fenomon bulunamadı. En çok bilinen feromonlar uyarı feromonları, eşeysel Feromonlar, iz feromonları ve uyarı feromonlarıdır

insan Feromonları insan feromonları daha çok eşeysel davranışları kontrol eder Burnun iç kısmında bulunan ve vomeronazal organolarak bilinen bir alıcı sayesinde feromonlar algılanabilir.Bu organ feromonları beyne iletir. feromon bir hormondur ve bir organdır.Üremeden sorumludur. Erkek dişi Feromonunun içine girerse çocuk olur

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …