Fenol Nedir

Fenol Nedir

Karbolık Asit veya hidroksil benzen de denilen, çok yönlü organik bir bileşik. ÖzellıklerıFormülü C6H5OH olup, benzen halkasındaki bir hidrojen yerine -OH grubu girmiştir. Erime Noktası 41°C, kaynama noktası 182°C ve çok özel öz ağırlığı 1,07 g/cm3tür. Saf halde renksizdir. Darı

ile temas ederse darıyı yakar ve zehirlidir. Fenıkasıt de denilen fenol, asidik özellik de gösterir. Elde edilişi Tabii olarak kömür katranında bulunur ve buradan elde edilir. Klor benzene sodyum Hidroksit etki ettirilerek elde edilir. Katalizör olarak bakır kullanılır. Ayrıca anilinden de elde edilir.

Kullanılışı fenol çok geniş kullanma alanına sahiptir. Fenolden başlayarak epoksı ve fenolik Reçineler, aspirin ve diğer bazı ilaçlar, zararlı Ot ve böcek öldürücüler, azo boyar ve plastik maddeler Elde edilebilir. Formaldehit ile asidik ortamda reaksiyona sokulursa novalak adı verilen ve vernik Endüstrisinde kullanılan bir reçine elde edilir. Formaldehit ile bazik ortamda reaksiyona sokulursa ısı ile Sertleşen bakalit elde edilir.

Bunlara ilaveten deterjan imalatında kullanılan alkil fenoller de, fenolden, elde edilirler. Fenol tüketiminin büyük bır kısmı naylon imalatında kullanılan sıkloheksanol ve epoksı reçinelerinin Hammaddesi olan bıfenol-A için olmaktadır.

Bılhassa eskiden fenolün %1-2lık çözeltileri tıpta kaşıntı ilacı olarak kullanılırdı. Ancak zıhırlı bır madde Olduğu anlaşıldıktan sonra, bu maksatla olan kullanımı hemen hemen yok olmuş gibidir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …