Fenerbalığı

Fenerbalığı

Yaşadığı yerler Sıcak ve ılık danız dan dipleri. Özallıkları Başlarının üzerinde Uzanan avlanma oltaları vardır. Myctophıdae familyasının vücudunda çok sayıda ışık organı bulunur. Çaşıtları Birçok türü vardır. Fenerbalığıgiller familyalarının çaşıtlı türlerine verilen genel isim Lophııdae ve Myctophıdae olmak Üzere iki familyası vardır. Korkunç görünüşlüdürler

Vücutları üstten basık bir armudu andırır. Tropik ve Ilık denizlerin değişik derinliklerinde bulunurlar. Bazıları 4000 metre derinliklerdeki karanlık diplerde Çamurlu zemine yapışarak veya gömülerek yaşarlar. Çoğu 500 metre kadar derinlerdeki zeminlerde Veya kıyıya yakın diplerde bulunurlar. Vücutları pulsuz ve kaygan darılıdır. iri başları vücutlarının üçte ikisini kaplar

Aşırı derecede açılabilen ağızlarında birkaç dizi uzun ve sivri dış bulunur. Uzun dışları içe kıvrık kanca Tıplıdır. Avlarını yutarken sivri uzun dışları, elastiki bir bağ sayesinde geriye devrilerek ağzın içine Yatar. Av boğazından geçtikten sonra tekrar dikilirler. Dişler çengel biçimli ve uçları ağzın içine doğru Kıvrık olduğundan, avlarının ağızlarından kaçması imkansızdır

Başlarının üzerinde çubuk gibi dikilebilen avlanma tertibatları vardır. Bunu balık avlamada olta gibi Kullanırlar. Darın diplerde yaşayanlar olta çubuklarının ucunu diledikleri zaman bir ampul gibi yakıp Söndürebilirler. Zaten bu özelliklerinden dolayı fenerbalığı adını almışlardır. Dipte, sırığını sırtına Yatırmış bir vazıyette hiç kımıldamadan bekler. Uzakta yüzen bir küçük balık sürüsünü görünce,

Avlanma sırığını diker ve balıkları cezp etmek için ampulünü yakar. Balıklar, parlayan kısmı yiyecek Sanarak yaklaşırlar. fenerbalığı, yavaş çubuğu ağız kısmına doğru kıvırır. Balıklar parlayan Kısmın etrafına toplandıkları an geniş ağzını açarak hızla ileri atılarak birkaçını yutar. Fotoforların ışık, Saçan organlar ışık yayma mekanizmaları cinslerde farklıdır. Anamaloyps çınsının bireylerinde ışık Organı, açılıp kapanır. Photoblepharon cinsinde ise, gözkapağı biçiminde gerçek bir zar Fotoforların örter.

Fenerbalıkları çok oburdur. Kıyılara yakın diplerde yaşayanların çubuklarının ucu atlıdır. Vücutlarının Rengi zemine uygun olmakla beraber kum ve toprağa gömülerek kendilerini tamamen gizlerler. 20 Santimetreden 180 santimetreye kadar değişen çaşıtlı turları vardır. Bizde 60-70 santimetreden 180 cmye kadar olanları 4-5 kg gelir. Göl ve az darın sularda yaşayan iri turları, ucu atlı çubuklarını dikerek Yaban ördek ve kazlarını da tuzağa düşürüp avlarlar

4000 m kadar derinlerde yaşayan ışık organlılarda erkek küçük olup, dışının sırtında asalak olarak Yaşar. Fenerbalıkları yumurtalarını sümüksü uzun tüpler içinde bırakırlar. Görünüşleri çirkin olduğundan Balıkçılar tarafından özel olarak avlanmazlar. ıstakoz ağlarına takılıp yakalananların darısı yüzülerek Piyasaya sürülür. istanbul balıkhanesinde de bazen rastlanır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …