Eüzü Besmele

Eüzü Besmele

Eüzü billahimineş şeytani rracim ile Bismillahir rahmanir rahim sözleri. Birincisine Eüzü, ikincisine Besmele, ikisine birden Eüzü Besmele denir. Eüzünün manası Allahın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünya ve ahirette helak olan şeytandan, Allahü tealaya sığınırım, korunurum, Ondan yardım beklerim. Besmelenin manası ise

Rahman ve Rahim olan Allahın ismi ile başlarım. Geniş manası ise Her var olana, onu yaratmakla iyilik etmiş ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü tealanın yardımı ile bu işi yapabiliyorum. arifler, Onu ilah olarak tanıdı. alemler, Onun merhameti ile rızık buldu. Günah işleyenler, Onun rahmeti ile Cehennemden kurtuldu. demektir

Besmelede Allahü tealanın üç ism-i şerifi geçmektedir. Bunlar Allah, Rahman ve Rahimdir. Allahü teala Kuran-ı kerime bu üç ismi ile başladı. Çünkü insanın üç hali vardır Dünya, kabir ve ahiret halleri. insan, Allahü tealaya ibadet ederse, dünyada işlerini kolaylaştırır. Kabirde ona acır, ahirette günahlarını affeder. Bütün bunlar bu üç isimde toplanmıştır

Helal olan ve yapılmasına izin verilen işleri yaparken besmele çekilir. Mesela yemeğe, işe başlarken, kapıyı açarken, elbiseyi giyerken besmele çekilir. Haram bir işi yaparken besmele söylenmez. Levh-i mahfüzda ilk yazılan, ilk insan ve ilk peygamber olan ademe aleyhisselam Allahü teala tarafından ilk gönderilen Besmeledir. Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurdular ki

Kuran-ı kerime saygı göstermek Eüzü besmele, okuyarak başlamakla olur. Kuran-ı kerimin anahtarı besmeledir. Hoca çocuğa, besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teala, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır.

Besmele ile başlanmayan her iş bereketsizdir. Abdullah ibni Mesüd hazretleri buyurdu ki Cehennemde azab yapan on dokuz melekten kurtulmak isteyen Besmele okusun! Besmele on dokuz harftir.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …