Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Eşya Nedir
EŞYA NEDİR? İNSANLARIN YAŞAMLARINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN EDİNDİKLERİ NESNELERDİR.

Eşya Nedir

Eşya Nedir

Eşya Nedir? Eşya Ne Demek? Eşya Nedir Kısaca? Eşya Ne Demektir? Eşya Hakkında Bilgi?

eşya Nedir,Eşya Ne demektir, Eşya Türlü amaçlarla günlük hayatta kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütününe eşya denir beyaz eşya, buzdolabı , çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb. ev aletlerine verilen genel isim Ev eşyası Evde kullanılan değişik nitelikli eşyaların bütünü Sandık Eşya Saklanmak üzere sandığa konulan eşya Eşya Hukukunun Kavramları Eşya hukuki anlamda eşya genel olarak maddi bir varlığı bulunan, sınırları ve kapsamı belirli olan ve üzerinde aynı hak kurulabilen insan dışındaki varlıklardır.

Eşya Türleri: Sadece tek bir parçadan oluşan ve eşyanın hukuki niteliklerine sahip olan nesnelere basit eşya denir. Birden ziyade basit eşyanın, bir araya gelerek kendilerinden bağımsız ve başlı başına bir eşya oluşturmaları halinde birleşik eşya olur. Birleşik eşyayı oluşturan parçalar artık ondan bağımsız düşünülemez, bu nitelikteki parçalara mütemmim cüz ayrılmaz parça denir.

Bir şeyden istifade edilmesi o şeyin korunması, kullanılması yada daha verimli çalışması için o şeye ilave edilen parçalara teferruat denir. Teferruat bağımsız olarak ayni hak konusu edilebilir. Tartı, ölçü, sayı vb. bakımlardan belirlenebilen ve benzeri bulunabilen menkul eşyaya Misli Eşya 1 kilo şeker denir. Kendine has özellikleri ile belirlenebilen menkul eşyaya, Gayri misli eşya denir.

Maddi mallar üzerinde ayni haklardan başka bir mutlak hak tesis edilemez. Aynı haklarda geçerli olan, sınırlı sayıda olma ilkesi nispi haklarda cari değildir. Nispi haklar zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere tabi kılınmış ilen aynı haklar açısından böyle bir durum söz konusu değildir

Ayrıca kontrol et

insan Neden Kızarır

insan Neden Kızarır? insanlar Neden Kızarır? kızarmanın, sempatik sinir sistemimizin ve kısmen de ‘savaş veya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir