Eşrefiyye Nedir

Eşrefiyye Nedir

Eşrefoğlu Rüminin tasavvuftaki yoluna verilen ad. Kadiriyye yolunun kollarındandır. eşrefiyye yolu Emir Sultan hazretlerinin yolu, Bayramiyye ve Kadiriyye yollarının usüllerini birleştirdi. eşrefiyye, yolunda bunların usullerine ilave olarak teberrüken altı sene savm-i Davüdu, yani bir gün oruç tutup bir gün iftar etmek şeklindeki oruç tutulması emredildi. Mümkün mertebe halk içine karışmamak, Peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesine tam uymak, dua ve zikir olarak yapılan vazifelere devam etmek de Eşrefiyye yolunun usüllerindendi

Eşrefiyye, yolunun kurucusu olan Eşrefoğlu Rüminin asıl adıAbdullahtır. Babası Mısırdan gelip iznike yerleşti. Eşrefoğlu Rümi 1353te iznikte doğdu. Tahsilini iznikte ve Bursada gördü. Tasavvufa yönelip

Alaeddin Ali Tüsiye talebe oldu. Daha sonraEmir Sultan hazretlerinin sohbetlerinde bulundu. Emir Sultanın emri üzerine Ankaraya giderek Hacı Bayram-ı Veliye talebe oldu. Onun sohbet ve hizmetinde on bir sene kaldı ve hilafet aldı. Hocasının kızıyla evlendi. Hacı Bayram-ı Velinin isteği üzerineHamaya giderek Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin soyundan olan Hüseyin Hamevinin

hizmetinde bulundu. Kadiriyye yolundan da hilafet aldı. Tekrar Anadoluya dönerek iznikte yerleşti ve Eşrefoğlu Dergahını kurdu. insanlara islamiyetin emir ve yasaklarını anlattı. Bursa ve civarından istanbula kadar uzanan geniş bir sahada tesirli oldu. 1469 senesinde vefat eden Eşrefoğlu Rüminin tasavvufi mahiyetteki Müzekkinnüfüs adlı eseri meşhurdur.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …