Eşref Nedir

Eşref Nedir

divan şairi, hicivci. 1847 de Kırkağaç, Gelenbede doğdu. Gelenbevi ismail Efendinin soyundandır. Gelenbe mahalle mektebinde okudu. Başına buyruk yaşamaya alıştığından, içki sofrasında bir arkadaşını yaraladı. Soruşturmadan kurtulmak için Manisaya kaçtı. Manisada Hatuniye Medresesine devam ederek Arabi ve Farisiyi öğrendi. Husüsi hocalardan matematik ve tarih okudu. Manisa sancak tahrirat kalemi ile muhasebe kaleminde çalıştı. Akhisar ve Alaşehirde mal müdürlüğü yaptı. istanbula gelerek üçüncü sınıf

kaymakamlık imtihanını kazandı. Haziran 1879 da Fatsa kaymakamı oldu. içki ve eğlenceye düşkün olması sebebiyle vazifesini hakkıyla yapamıyordu. Muhacirlerin iskanında yolsuzluk yaptığı için azl edildi. Çapakçur, Hizan, Ünye, Tirebolu, Garzan, Acıpayam, Buldan, Kula, Kırkağaç kaymakamlıklarında bulundu. Sonra bu vazifeden istifa etti. Tekrar Gördese kaymakam tayin edildi.

1902 de siyasi suçlu olarak tevkif edilip istanbula getirildi. 7 ay hapiste kaldı. 1903 te tahliye edildi 1904 te Mısıra kaçtı. Fransa, isviçre ve Kıbrısa gitti. Curcuna ve Zuhüri gazetelerini çıkardı. 1908in son aylarında istanbulda eşref isimli bir derginin başyazarlığını yaptı, akabinde Adana vali muavini oldu. 31 Mart Ayaklanmasından sonra, Adanada çıkan bir Ermeni karışıklığı neticesinde muavinlikten alındı 1909. Bundan sonra Kırkağaç Bahçıvan Pazarındaki bağ köşküne çekildi ve orada öldü 1912

eşref, edebiyatta bir hiciv şairi olarak tanındı. Fakat Nefi, Sürüri, Mantıki, Kani, Bahai, Fedayi, Serhoş Abdi gibi hicivcilerle mukayese edildiğinde eşrefin hiciv sahasının farklı olduğu görülür.

Devrini, bilhassa ikinci Abdülhamid Hanı ve idaresini çok sert ve insafsız bir dille hicvetmiştir. Hürriyet, Meşrütiyet, Kanüni esasi ve batı fikirlerinin savunuculuğunu yapmıştır.

Eserleri Deccal 1-2 muhtelif beyit ve kasideler. istindad 8 sahifelik manzüme. Şah ve Padişah. Hasbihal Yahut Eşref ve Kemal Namık Kemalin Vatan kasidesine nazire 1908. iranda Yangın var 104 beyitlik bir eser.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …