Entegre Devreler

Entegre Devreler

Transistör, diyot, direnç, kapasitör ve iletkenlerin bir tek yapıda paket halinde birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan bir elektrik elemanlar topluluğu. Elektronik devreler karmaşıklaştıkça hacim problemleri meydana çıkmaya başladı. Küçük hacme sığdırılan fonksiyonları çok fazla elektronik minyatür devreler yapılmaya başlandı. Elektroniğin bu dalı mikro elektronik ismini alır

Minyatür devrelerden, transistör, diyot, direnç ve kondansatör gibi elemanları parça imal edilirken teşekkül ettirilen devrelere entegre devre IC denir. Karpuz çekirdeği büyüklüğündeki bir entegre devrede binlerce transistör, diyot, direnç olabilir. imalatı yüksek bir teknoloji gerektiren entegre devreler, buna mukabil, hacim, fiyat, ağırlık, sadelik ve güvenirlik yönünden uygundur. Entegre devreler bugün cep radyosundan uzay cihazlarına kadar muhtelif elektronik sahalarında kullanılmaktadır.

iki tip entegre devre vardır. Birincisi film tipidir. Elemanları meydana getiren malzeme seramik, plastik veya yarı iletken bir malzeme yüzeyine minyatür baskı devre şeklinde yerleştirilir. Film malzemesi olarak ya boya veya elektro kaplama malzemesi kullanılır. Dirençli boyalar direnç maksadıyla, iletken gümüş veya bakırlı boyalar kondansatör ve bağlantı hatları için kullanılır. Minyatür diyot, transistör gibi yarı iletken parçalar milimetrenin birkaç binde biri kalınlığındaki filim hatlarına bağlanır.

ikinci tip entegre devre yeni iletken tip olup, film tipinden az farklıdır. Elemanlar saf silikon malzeme yüzeyine ve içine yerleştirildiğinden entegre devre daha da minyatürleşir. Yarı iletken entegre devrelerde direnç, kondansöre ilave olarak diyot ve transistörler de difizyon ve alaşımlama metodları ile daha imalat safhasındaki silikon malzeme içinde meydana getirilir.

Birkaç entegre devrenin ek silikon malzeme cip içine yerleştirilmesi de mümkündür. Minyatür devrenin minyatürleştirilmesi olan bu entegre devreler kısaca LSI Large-Scale Intgration devreler denir. Bir kol saati, masa hesap makinesi fonksiyon devresi tek LSIdevresinden meydana gelir.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …