Endokrin Sistemi Nedir

Endokrin Sistemi Nedir? Endokrin Sistemi Ne Demek?

Endokrin Sistemi Nedir? Canlılarda sistemler arasındaki uyumlu çalışmayı sağlayan özel maddelere hormon denir.bunların sağlandığı yere endokrin bezler,bu sisteme de endokrin sistem denir.

Hormanların Özellikleri

 • 1. üretildikleri yerden hedef doku ve organlara hayvanlarda kan ile bitkilerde ise hücreler arası difüzyon ile floemle taşınırlar.
  2. her hormonun etkilediği hücre , doku, ve organ farklıdır.
  3. hormonlar az miktarda olup etkileri farklıdır.
  4. gereğinden az veya çok salınmaları halinde hastalıklara neden olabilirler.
  5. hormonlar canlıdaki yoğunluğuna göre etki gösterirler.
  6. hormonlar protein ve yağ yapısındadır.

Endokrin Sistemi Nedir? Yüksek yapılı organizmalarda vücudun bütünlüğü Sinir sistemi, birlikte çalışmasıyla sağlanır.
endokrin bezler salgı yapan sinir hücreleri ile bunların salgılarını inceleyen bilim dalına endokrinoloji denir.

Hayvanlarda Hormonal Düzenleme

Omurgalıların birçoğunda ve birçok omurgasız hayvan ( böcekler ,kabuklular, yumuşakçalar)endokrin bezler vücudun düzenli çalışmasında görev alır.

Sölenterlerde ve halkalı solucanlarda hormon üreten tek kaynak ,salgı yapabilen sinir hücreleridir.
böceklerde hormonlar sinir sisteminde (beyin) üretilir.beyin hormonları etkisiyle vücut bezleri hormon salgılar.bunlardan en önemlisi de deri değiştirme hormonudur.bu hormonun sayesinde deri değiştirilerek dış iskeletin engellemesine rağmen büyüme sağlanır.bir başka hormon ise larva döneminde üretilen gençlik hormonu(jüvenil)dur.
deri değiştirme hormonu (ekdizon)ergenlik döneminde salgılanır.

İnsanda Hormonlar

Hormonlar iç salgı bezlerinde üretilerek direkt kana verilir.
başlıca iç salgı bezlerihipofiz, tiroid, paratiroid, böbreküstü, pankr eas, epifiz,timusve eşey bezleridir.

Hipotalamusiki çeşit hormon salgılar.bu hormonlar hipotalamus tarafından sentez edilerek hipofiz bezinin arka lobunda depo edilir, ihtiyaç halinde buradan kana karışır.

1. adh(=antidiüretik hormon =vazopressin)böreklerde suyun geri emilimini sağlar .ince atardamarın kasılmasını kan basıncının artmasını sağlar.adh az salgılanırsa şekersiz diyabet hastalığı görülür.
2
. oksitosinuterusun kasılmasını sağlayarak doğuma yardımcı olur.meme bezlerini uyararak sütün meme ucuna gelmesini sağlar.
hipofiziki kısımdır.
1)arka lophipotalamusta üretilen hormonlar depo edilir.

2)ön lop7 önemli hormon salgılar.

1. sth(=somatotropin hormon) büyümeyi sağlar özellikle uzun kemiklerin büyümesini sağlar.protein sentezini arttırır,karbonhidrat ve yağ metabolizmasını etkiler.fazla salgılanması devliğe az salgılanması cüceliğe yol açar.büyüme döneminden sonra fazla salgılanırsa akromegali hastalığına (el ayak, ve yüz kemiklerinde orantısızlığa) sebep olur.

2. msh(=melanosit uyarıcı hormon)eride melanosit hücrelere etki ederek cilde renk veren melanin maddesini salgılatır.

3. tsh(tuh=tirotropin)tiroid bezinin uyarılmasını ve tiroksin hormonun salgılanmasını sağlar.

4. lth(=luteotropik hormon=prolaktin) korpus luteumun devamını sağlar.annelik duygusunu geliştirir. süt keselerinin oluşumunu sağlar.

5. fsh(=folikül uyarıcı hormon) kişilerde folikülleri geliştirerek yumurta hücresinin olgunlaşmasını sağlar.foliküllerde östrojen salgılattırır.erkeklerin testislerinde sperm hücrelerin oluşumunu başlatır.

6. lh(=luteinleştirici hormon) kişilerde ovalasyonu sağlar.korpus luteumun oluşmasını sağlattırır.

7. acth(=adrenokortikotropik hormon) böbrek üstü bezinin korteks kısmını uyararak buradan steroid hormonları salgılattırır.

Tiroid Bezi

En önemli hormonu tiroksindir.

Tiroksin

Hücrelerin metabolizma faaliyetlerinde kullandıkları oksijen miktarını ayarlar.fazla salgılanırsa oksijen tarafından kullanılan oksijen miktarı artar ve Metabolizma hızlanır.az salgılanırsa metabolizma yavaşlar,hücreler arası maddede sodyum ve suyun ,kanda ise kolesterolün yükselmesine sebep olur.insanlar ve sıcak kanlı hayvanlar, yılın soğuk aylarında daha fazla tiroksin salgılar.hipotalamustaki salgı yapan sinir hücreleri, özel bir madde ile hipofizin ön lobundan tirotropin sentezlenmesini ve serbest kalmasını sağlar.tsh kan ile tiroide gelir ve tiroksin hormonu salgılar.ayrıca kandaki ca ve p seviyesini düşürücü etki yapan tirokalsitonin hormonu da salgılar.iyot eksikliğinde tiroid bezinin büyüyerek salgı yapmasını guatr denir.gelişme devresinde tiroit bezinin az çalışması sonucu kretenizm(ahmaklık) olur.bu çocuklarda cücelik , zeka geriliği, eşey bezlerinin gelişmediği görülür.ergenlik döneminde az salgılanırsa bazal metabolizma hızı ve vücut ısısı düşer.ruhen ve bedenen uyuşukluk başlar.deride şişlikler ve kıl dökülmesi görülür.bu bozukluklara miksodem denir.

Paratiroit Bezi

Parat hormonu (paratirin)sentezler.

Parat Hormonu

Ca ve P metabolizmasını düzenler. kemikten kana ca ve p geçişini sağlar.tirokalsitonin ile zıt çalışarak ca , p dengesini sağlar.az salgılanırsa kandaki ca kemiklerde birikir ve kanın ca miktarı azalır. buna tetani denir.bu hastalıkta kaslar ağır kasılma ve titremeler olur.el ve ayak parmaklarında içe doğru bükülmeler olur.

Böbreküstü Bezleri

 • kabuk (korteks) bölgesinden salgılananlaraldosteron ve
 • kortizon.öz bölgesinde (medulla)salgılananlaradrenalin (epinefrin),
 • nöradrenalin(nörepinefrin)

Aldosteron

Böbreklerdeki na –cl iyonları emilimini sağlar

Kortizol.karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasını düzenler.protein ve yağların karbonhidrata dönüşmesini sağlar.kan şekerini yükseltir

Korteks bölgesi hormonlarının az salgılanması sonucu andison hastalığı oluşur.deri tunç rengini alır, kan basıncı düşer iştahsızlık ve kaslarda zayıflama görülür na ve cl `ün idrara atılması artarken vücut sıvısında k miktarı yükselir.

Adrenalin(Epinefrin)

korku, öfke ve heyecan anında salgılanır.sempatik Sinir sistemi epinefrinin etkisiyle kan basıncını yükseltir,kalp atışlarını hızlandırır damarlar genişler , göz bebekleri büyür, kıllar dikleşir.

Noradrenalin(Nörepinefrin)

Kan basıncını arttırıcı etki yapar.

Pankreans

Karma bir bezdir.ürettiği enzimleri kanalla bağırsağa gönderir.langerhans

Odacıklarında ürettikleri hormonları kana verirler.

İnsülin

Langerhans adacıklarını beta hücrelerinde üretilir.kan şekerinin dokulara geçişini sağlar.kas ve karaciğerde glikojen sentezini sağlar.yeterli salgılanmadığında kan şekeri yükselir ve bunun sonucunda şeker hastalığı görülür.

Glukagon

Langerhans adacıklarının alfa hücrelerinde sentezlenir.karaciğerde depo edilen glikojeni parçalattırır. glikozun kana geçişini sağlayarak kan şekerini arttırıcı etki yapar.

Eşeysel Bezler

Testis hormonları(androjen )testislerde testesteron hormonu üretilir.erkeklerde ikincil karakterlerin gelişmesini ve spermlerin olgunlaşmasını sağlar.

Ovaryum Hormonları

Östrojen ve progesteron üretilir.östrojen dişilerde eşeysel olgunlaşmayı düzenler.

Plasenta

Progesteron salgılar.

Endokrin Sistemi Nedir?

Ayrıca kontrol et

Kemirgenler Nedir

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Ne Demek?

Kemirgenler Nedir? kemirgenler Nedir, Kemirgenler Memeliler (Mammalia) sınıfının kalabalık bir takımı. Karada, suda ağaçlarda, yeraltı …