Enderun Nedir

Enderun Nedir

Osmanlı imparatorluk sarayında iç örgütlenme ve burada bulunan şimdiki üniversite seviyesindeki yüksek okul Enderun diye isimlendirilirdi Oda olarak isimlendirilen 7 bölüm, Enderunun bütününü meydana getirirdi. Bu odaları şöylece sıralayabiliriz Küçük Oda Büyük Oda Doğancı Odası Seferli Odası Kiler Odası Hazine Odası Has Oda

Galata Sarayı, Edirne Sarayı, ibrahimpaşa Sarayı, iskender Çelebi Sarayı gibi resmi okullardan, Büyük ve Küçük Odalar denilen sınıflara zeki,yetenekleriyle öğretmenlerinin taktirini kazanmış, yakın ilgilerine hedef olan öğrenciler alınır, burada özel bir eğitim görür ve geleceğin devlet memurları olarak yetiştirilirdi. Enderuna alınan öğrenciler arasında,büyük devlet adamlarından bazılarının çocukları da bulunurdu. Ancak, bunların alınmaları için padişahın emri gerekliydi.

Enderunda Türk, Arap, Acem dilleri, edebiyatları, dini bilgiler, askerlik sanatının incelikleri öğretilirdi. Yeteneği olanlar, güzel sanat öğrenimi için ayrılırdı. 16. yüzyılda Küçük ve Büyük odalarda 160 öğrenci olduğu halde, daha sonraları öğrenci sayısı 400 ü bulmuştu. 1675 yılında kaldırılan Doğancı Koğuşu yerine, daha yüksek seviyede öğrenciler için 1635 yılında kurulmuş olan Seferli Koğuşu ndan yararlanılıyordu. 17. yüzyıl sonlarına doğru, bu sınıfta 100 ü aşkın öğrenci olduğu bilinmektedir. Bu öğrencilerin en kıdemsizi subay derecesindeydi. Bunların başında Saray Kethüdası ve 12 subay vardı.

Kiler Odası daha yüksek seviyede olup, Fatih tarafından kurulmuştu. Bu sınıfın yönetim ve düzeninden Kilercibaşı sorumluydu. Hazine Odası daha yüksek seviyedeydi. Bu koğuş da Fatih tarafından kurulmuştu ve Hazinedarbaşı diye tanımlanan komutan rütbece sancakbeyi ne eşitti.

Hazinedarbaşı, yaklaşık olarak 2000 işçinin çalıştığı saray atölyelerinden de sorumluydu. Maiyetinde yüksek rütbeli 5 subay vardı. Hazinedarbaşının ve maiyetindekilerin en büyük görevi, 2 daire halinde 4 salonu kaplayan Enderun, hazinelerini korumaktı.

Hazinedarbaşı, gündeliği şimdiki 600 Türk lirasına yaklaşık bir maaş alırdı. Saray hizmetinden ayrıldığı an beylerbeyi atanırdı. O tarihin beylerbeyi, şimdinin orgeneral rütbesine eşitti.

Enderunun, en yüksek kademesi Has Oda örgütüydü. Has Oda, Fatih döneminde 32 subayla kurulmuş, Yavuz Sultan Selim zamanında subay sayısı 40 a çıkarılmıştı.

Bu örgütün en yüksek subayı olan Hasodabaşını, rütbe sırasıyla Silahtar, Çuhadar ve Rikaptardı. Hasodabaşı, aynı zamanda bütün Enderun örgütünün de başı durumundaydı.

Hünkar Müezzini,Sır katibi şimdiki özel kalem müdürü Sarıkçıbaşı, başçuhadar hükümdarın ayakkabılarıyla ilgilenirdi kahvecibaşı, berberbaşı, tüfekçibaşı ve tırnakçıbaşı her Perşembe günü hünkarın tırnaklarını keserdi, Has Odanın diğer önemli kişileriydi.

Enderun örgütü 1833 yılında II. Mahmut tarafından kaldırılmıştır. Enderunda, öğretime çok özen gösterildiğinden, bu örgütten gerek siyasi ilimler, gerekse güzel sanatlar alanında gerçekten değerli kişiler yetişmiştir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …