Emrullah Efendi

Emrullah Efendi

eğitimci, yazar. 1858 de Lüleburgazda doğdu. Lüleburgaz Rüşdiyesini bitirdikten sonra, Mülkiyeye girdi. 1871 de idadi kısmını, daha sonra da yüksek kısmını bitirdi. Yanya, Selanik, Halep, izmir maarif müdürlüklerinde bulundu. 1900 senesinde siyasi görüş yüzünden isviçreye kaçtı. Fakat Sultan ikinci Abdülhamid Han tarafından affedilerek yüksek bir maaşla Meclis-i Maarif azalığına, aynı vazife üzerinde kalmak şartıyle Konya Hukuk Mektebi Müdürlüğüne getirildi 1906. Aynı zamanda Emiri takma adıyle Servet-i Fününda yazılar yazdı

Meşrütiyet ilan edildiği zaman Kırklareli mebüsu oldu 1908. iki defa Maarif Nazırlığına getirildi. 1914 senesinde istanbul Yeşilköyde vefat etti. Kabri Fatih Camii avlusundadır.

Emrullah Efendi Türkiyede ilk defa içtimai ve felsefi makaleler yazdı. Son zamanlarda fikri yorgunluğu had safhaya ulaştığından unutkanlığı, dalgınlığı ile tanındı.

Muhitül Maarif isimli resimli ansiklopedisini, 1902 de bitirebilmek için büyük gayret sarf etmişse de vefat etmesi üzerine tamamlayamadı. Sonradan tek cilt olan eser, genişletilerek ve düzeltilerek 1914 senesinde yeniden basıldı.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Kimdir Ayten Gökçer Kimdir, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi …