Emülsiyon Nedir

Emülsiyon Nedir

Bir sıvının diğer bir veya birkaç sıvı içinde mikroskopik veya ultramikroskopik boyutta damlacıklar halinde dağılması ile ortaya çıkan karışım. emülsiyonlar sıvıların kendiliğinden veya çoğu zaman çalkalama, karıştırma gibi mekanik bir yolla dağılması ile elde edilirler. Ancak karıştırılan sıvıların birbiri içerisinde çözünmemesi veya çok az çözünür olması gerekir. emülsiyonların kararlı olmaları, içlerinde bulunan veya katılan, damlacıkların

yüzeyinde bir katman meydana getiren mesela sabun molekülleri veya mekanik bir kararlılık sağlayan mesela kolloidal karbon veya bentonit emülsifiyanlarla sağlanır. Kararsız emülsiyonlar zamanla iki sıvı katmanına ayrılırlar. Kararlı emülsiyonlar, emelsifiyanı etkisiz hale getirmek suretiyle kararsız hale getirilebilirler. Bu, bazan uygun bir üçüncü maddenin ilavesiyle, bazan ısıtma veya dondurma ile gerçekleştirilebilir.

Süt su içinde yağ damlacıkları ve tereyağı yağ içinde sulu çözelti damlacıkları bilinen iki emülsiyondur. Boya ve deri sanayiinde boyama ve debbağlama işlerinde, fakir cevherlerin flatasyon yüzdürme yoluyla saflaştırılmasında, sentetik kauçuk ve plastiklerin üretiminde, şampuan gibi kozmetiklerin, kremlerin yapımında emülsiyon şeklindeki karışımları önemli yer tutarlar.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …